Föredragningslista

Föredragningslista för mars månadsmöte (ändringsförslag och tillägg till föredragningslistan är välkomna):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av februari mötesprotokoll
5. Årsfesten 2018
6. Meddelanden
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande