Trakasseriombud

Om trakasseriombuden

Under 2024 fungerar Saga Intke, Elsi Kesäläinen, Mia Lindblad, Jim-Isak Rif, Stella Rinta-Jouppi, Emilia Rosenström och Harald Åström som Spektrums trakasseriombud.

Saga Intke saga.intke at helsinki.fi
Elsi Kesäläinen elsi.kesäläinen at helsinki.fi
Mia Lindblad mia.lindblad at helsinki.fi
Jim-Isak Rif jim-isak.rif at helsinki.fi
Stella Rinta-Jouppi stella.rinta-jouppi at helsinki.fi
Emilia Rosenström emilia.rosenstrom at helsinki.fi
Harald Åström harald.astrom at helsinki.fi

Trakasseriombuden rådger och stöder studerande som upplevt trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning, diskriminering eller annan ojämlik behandling. Kontakten till trakasseriombuden är fullständigt konfidentiell och de har tystnadsplikt. Trakasseriombuden agerar ändå inte domare och delar ut straff. De försöker inte heller lösa situationen istället för någon utan strävar efter en konstruktiv hantering av situationen och stöder de inblandade i processen.

Du kan alltid kontakta trakasseriombuden om du har upplevt eller bevittnat opassande beteende och behöver stöd för att behandla ärendet. T.ex. blivit utsatt för osakligt beteende, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld. Trakasserier som sker digitalt eller på distans är lika allvarligt som andra former och en god orsak att ta kontakt. Redan viljan att diskutera det upplevda är en tillräcklig orsak till att ta kontakt!

Alla fallen är olika och trakasseriombuden strävar efter att hitta en lämplig lösning för just den som tagit kontakt. Ärendet framskrider på den kontaktandes villkor. Ärendet stannar mellan den som kontaktade och trakasseriombudet om hen så vill. Trakasseriombuden kan även hänvisa vidare till övriga tjänster vid behov.

Du kan kontakta trakasseriombuden bland annat om situationer då:

 • Du har blivit utsatt för osakligt beteende och jargonger, mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier eller våld.
 • Du inte har en etikett för vad du råkat ut för, men en önskan att diskutera med någon. Personen som utsatt dig för någonting som känts obekvämt eller kränkande är en medstuderande, ÅA-anställd, deltagare på ett evenemang eller någon annan som påverkar din studietid. Du kan vara i kontakt efter utexaminering gällande något som hänt under studietiden.
 • Du upplever att någon beter sig olämpligt mot dig eller annan på olika digitala plattformar (sociala medier, Teams, Zoom, WhatsApp, Discord osv.). Det kan handla om ton, ordval, beteende, bilder eller kommentarer.
 • Du var ansvarig på ett evenemang där någonting hände.
 • Du var på plats då någonting hände och där du ingrep eller inte ingrep.
 • Du själv har upplevt problem på föreningarnas evenemang.
 • Din kompis har blivit utsatt och du behöver stöd i att hjälpa.
 • Du är på utbyte och någonting hänt t.ex. utomlands.
 • Något skett på fest eller i en privat situation där personer med HY- eller föreningskoppling var närvarande.
 • Du har varit på ett evenemang vid en annan organisation eller annan ort som representant för HY/din förening och något hände som du behöver reflektera över.
 • Någon blev kränkt av ditt beteende.

Varför kan det vara bra att prata med ett trakasseriombud?

Du som utsatts för någonting har tolkningsföreträde, det betyder att det är din upplevelse som vi utgår ifrån och det är utifrån den som vi diskuterar den situationen som du varit med om.
Att sätta ord på det som hänt kan ge dig verktyg att både hantera och förstå vad du eller någon annan varit med om Du behöver inte vara ensam med det som hänt, utan kan få hjälp med att fundera hur du vill gå vidare eller var du kan få mera hjälp.

Exempel på hur vi kan hjälpa:

 • Lyssna.
 • Hjälpa till att sätta ord på något svårt eller en utmanande situation du eller någon annan varit med om.
 • Berätta om vilka regler och lagar som gäller i anslutning till det du funderar över.
 • Hjälpa dig hitta rätt stödform.
 • Hjälpa dig att göra en anmälan av något slag, ifall du känner att det är nästa steg.
 • Fungera som stödperson för dig om du blivit anklagad för någonting.
 • Arrangera utbildningar eller diskussioner med föreningsstyrelser eller medlemmar.