Spektrum?

Spektrum rf är den svenskspråkig ämnesföreningen vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Våra medlemmar består främst av matematiker, fysiker, kemister, dataloger och geografer. Vi har även ett fåtal extramedlemmar från andra föreningar och studieinriktningar.

Caps
Spektrumiter spelar caps

Föreningens främsta uppgifter är att främja medlemmarnas intressen och föra samman svenskspråkiga studeranden vid Campus Gumtäkt. Detta sker i form av ett brett utbud evenemenag, bl.a. fester, sitsar, idrottsevenemang och filmkvällar. Utöver det ordnas också företagsexkurskioner, kräftskivor, julfester osv. Föreningen ordnar dessutom vart tredje år en längre utlandsresa.

Xqrr
Utlandsxqrr till Budapest

Majoriteten av de spektrala evenemangen ordnas på klubblokalen, Klubben, som delas med systerföreningen, Svenska Naturvetarklubben (SvNK).

Spektrum har även en egen tidning, Spektraklet, som behandlar allt från naturvetenskaper till studieliv, utan att glömma föreningens främsta skvaller. Spektraklet hittar du här!

Föreningen är rätt så liten, men desto aktivare. Det goda med en liten förening är att alla känner alla. Spektrum är en ypperlig plats att fördröja sin tid på att knyta nya vänskaper, festa, sjunga, och varför inte även studera.

Hur blir man medlem?

Medlem i Spektrum blir du genom att betala medlemsavgiften, vilket brukar inträffa under vårterminen, men tills dess är det bara att hänga med på spektrala evenemang! Info om evenemangen kommer till spektrums e-postlista så ryck någon spektrumit i armen ifall du är intresserad.

Julfest 2005
Julfest