Spektrum?

Spektrum rf är en svenskspråkig ämnesförening vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Våra medlemmar består främst av matematiker, fysiker, kemister och dataloger. Vi har även ett fåtal extramedlemmar från t.ex. Teknologföreningen och Thorax.

Föreningens främstBollhava uppgift är att främja medlemmarnas intressen, d.v.s. föra samman finlandssvenska studeranden vid Campus Gumtäkt. Detta sköts bl.a. med gemensamma fester, som brukar gå vilt till. Spektrum ordnar också andra sorters evenemang som t.ex. årsfester, gulnäbbsintagningar, kräftskivor, julfester, exkursioner, sportdagar, tekvällar… Föreningen ordnar även vart tredje år en längre utlandsresa.

Julfest 2005

Spektrum har också regelbundna månadsmöten, efter vilka det följer program i klubblokalen, som vi delar med Svenska Naturvetarklubben. Programmet varierar med allt från levande gerader, vinsmakningar till livliga diskussionstillfällen.

Vår egen lilla klubblokal på Kyrkogatan 10, är tillgänglig för alla medlemmar. De flesta tillställningarna som föreningen ordnar äger oftast rum på Klubben, men man kan även komma dit utanför det officiella programmet. Det finns matlagningsmöjligheter, soffor, CD-spelare m.m. som står till medlemmarnas förfogande. Under vardagskvällar är Klubben ibland ockuperad av styrelsen, programkommitteen eller redaktionen, som håller sina möten. Onsdagkvällar är reserverade en gång per månad för månadsmötet. Fredagar och lördagar är ofta reserverade för sitsar och andra festligheter.

Spektrum rf har en egen tidning, Spektraklet, som utkommeBussr regelbundet några gånger per år i pappersform samt ett gulnäbbsnummer. Tidningen tar ställning till dagsfärska rubriker och dryftar material som står nära en studerandes hjärta. Dessutom förmedlar Spektraklet föreningens främsta skvaller till alla medlemmar. Nuförtiden lever Spektraklet främst på dess blogg.

Föreningen är rätt så liten, men desto aktivare. Det goda med en liten förening är att alla känner alla. Spektrum är en ypperlig plats att fördröja sin tid på att knyta nya vänskaper, festa, sjunga, och varför inte även studera.