Halarmärken o.dyl.

Spektrums halarmärken kan köpas på evenemang på vår klubblokal och från kafferummet. Om du är intresserad av att beställa märken kan du kontakta styrelsen via styrelse(at)spektrum.fi.