Styrelsen 2022

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Emil Amnell
tel. +358 40 3566006
Viceordförande
Gabriella Karhulahti
tel. +358 44 9991115
e-post: gabriella.karhulahti at gmail.com
Sekreterare
Robin McCann
Skattmästare
Eva Ahlgren
Programchef
Fanny Ollus
Studiesekreterare
Jim-Isak Rif
Extra styrelsemedlem
Elin Mickos
Extra styrelsemedlem
Niko Nordlund