Styrelsen 2018

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Otto Lindblom
otto.b.lindblom at helsinki.fi
tel. 045 6340515
Viceordförande
Oliver Flinck
oliver.flinck at gmail.com
tel. 040 0453062
Sekreterare
Amanda Olander
Skattmästare
Henrik Stubb
henstu at icloud.com
Programchef
Aslak Fellman
aslak.fellman96 at gmail.com
Studiesekreterare
Robert Holmberg
robert.em.holmberg at helsinki.fi
Extra styrelsemedlem, jämställdhetsansvarig
Robin Wikstedt
Extra styrelsemedlem, miljö- och kulturansvarig
Hugo Åström