Styrelsen 2024

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Fanny Ollus
tel. +358 40 4819290
e-post: fanny.ollus at helsinki.fi
Viceordförande
Gabriella Karhulahti
tel. +358 44 9991115
e-post: gabriella.karhulahti at gmail.com
Sekreterare
Elin Stråhlmann
Skattmästare
Joar Jensén
Programchef
Patrik Backman
Studiesekreterare
Luukas Määttänen
Extra styrelsemedlem
Aurora Aitio
Extra styrelsemedlem
Paola Stenvall