Styrelsen 2020

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Hugo Åström
tel. +358 50 4347481
Viceordförande
Sara Hagström
tel. +358 50 3516276
Sekreterare
Kalle Kupi
Skattmästare
Anders Vuorijoki
Programchef
Emil Amnell
Studiesekreterare
Emma Sinisalo
Extra styrelsemedlem
Gabriella Karhulahti
Extra styrelsemedlem
Anna Bengs