Styrelsen 2021

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Sara Hagström
tel. +358 50 3516276
Viceordförande
Eva Ahlgren
tel. +358 40 7082972
Sekreterare
Kalle Kupi
Skattmästare
Emil Amnell
Programchef
Gabriella Karhulahti
Studiesekreterare
Anton Taleiko
Extra styrelsemedlem
Andreas Tirkkonen
Extra styrelsemedlem
Chloé Nozais