Styrelsen 2023

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Niko Nordlund
tel. +358 40 3530817
e-post: niko.h.nordlund at helsinki.fi
Viceordförande
Fanny Ollus
tel. +358 40 4819290
Sekreterare
Emma Moen
Skattmästare
Joar Jensén
Programchef
Elsi Kesäläinen
Studiesekreterare
Luukas Määttänen
Extra styrelsemedlem
Mia Lindblad
Extra styrelsemedlem
Harald Åström