Styrelsen 2019

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Aslak Fellman
tel. 050 4339269
Viceordförande
Oskar Flodin
tel. 040 9370710
Sekreterare
Anders Vuorijoki
Skattmästare
Henrik Stubb
henstu at icloud.com
Programchef
Hugo Åström
Studiesekreterare
Markus Andersson
Extra styrelsemedlem
Sara Hagström
Extra styrelsemedlem
Emma Sinisalo