Funktionärer 2019

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Hugo Åström (programchef)
Kalle Kupi
Oskar Flodin
Robin McCann
Henrik Stubb
Emil Amnell
Oskar Flodin
Emma Sinisalo
Sara Hagström
Robin Wikstedt
Robert Härkönen
Andreas Tirkkonen
Anders Vuorijoki
Klubbmästeriet
Oskar Flodin (klubbmästare)
Oliver Flinck
Emil Levo
Robert Holmberg
Robin Wikstedt
Aslak Fellman
Otto Lindblom
Robin McCann
Victor Lindblad
Anders Vuorijoki
Emma Sinisalo
Daniel Holmberg
Sara Hagström
Kalle Kupi
Emil Amnell
Värdinnor/Värdar
Henrik Stubb
Hugo Åström
Robert Härkönen
Oskar Flodin
Walter Grönholm
Andreas Tirkkonen
Robin Wikstedt
Rasmus Nilsson
Sångledare
Hugo Åström
Robin McCann
Robin Wikstedt
Aslak Fellman
Anders Vuorijoki
Henrik Stubb
Spektraklet
Walter Grönholm (Redaktionschef)
Robert Härkönen (Chefredaktör)
Simon Lindqvist
Anders Vuorijoki
Sebastian Holm
Idrottsansvarig
Daniel Holmberg
Kafferumsansvariga
Oliver Flinck
Otto Lindblom
Årsfestmarskalker
Oskar Flodin
Emil Levo
ADB-ansvarig
Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi