Funktionärer 2021

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Fanny Ollus (programchef)
Luukas Määttänen
Fredrik Häggroth
Sebastian Karlsson
Andreas Tirkkonen
Robin McCann
Mia Lindblad
Harald Åström
Anton Taleiko
Jim-Isak Rif
Emma Moen
Niko Nordlund
Elsi Kesäläinen
Micaela Roschier
Elin Mickos
Klubbmästeriet
Micaela Roschier (klubbmästare)
Kalle Kupi
Victor Lindblad
Robin Wikstedt
Fredrik Häggroth
Robert Pakkanen
Paola Stenvall
Anna Bengs
Viktoria Rosenqvist
Sebastian Karlsson
Andreas Tirkkonen
Robin McCann
Mia Lindblad
Harald Åström
Gabriella Karhulahti
Emma Moen
Eva Ahlgren
Elsi Kesäläinen
Jim-Isak Rif
Hugo Åström
Oskar Flodin
Patrik Backman
Julia Sevón
Rasmus Nilsson
Markus Andersson
Leo Kolev
Fanny Ollus
Sara Hagström
Luukas Määttänen
Värdinnor/Värdar
Rasmus Nilsson (köksmästare)
Robin Wikstedt
Luukas Määttänen
Anders Vuorijoki
Markus Andersson
Julia Sevón
Andreas Tirkkonen
Viktoria Rosenqvist
Chloé Nozais
Sångledare
Eva Ahlgren
Robin McCann
Andreas Tirkkonen
Anton Taleiko
Jim-Isak Rif
Fanny Ollus
Gabriella Karhulahti
Redaktionen
Hugo Åström (Redaktionschef)
Robin McCann (Chefredaktör)
Leo Kolev
Henrik Stubb
Oskar Flodin
Idrottsansvarig
Christa Wikstedt
Kafferumsansvariga
Elsi Kesäläinen
Harald Åström
Årsfestmarskalker
Gabriella Karhulahti
Fanny Ollus
Eva Ahlgren
Elsi Kesäläinen
ADB-ansvarig
Natalie Johansson
Trakasseriombud
Chloé Nozais
Harald Åström
Natalie Johansson