Funktionärer 2020

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Emil Amnell (programchef)
Anders Vuorijoki
Sara Hagström
Emma Sinisalo
Henrik Stubb
Anton Taleiko
Micaela Roschier
Anna Bengs
Gabriella Karhulahti
Oskar Flodin
Robin McCann
Eva Ahlgren
Klubbmästeriet
Oskar Flodin (klubbmästare)
Aslak Fellman
Walter Grönholm
Kalle Kupi
Sara Hagström
Emil Amnell
Micaela Roschier
Gabriella Karhulahti
Victor Lindblad
Rasmus Nilsson
Hugo Åström
Daniel Holmberg
Jim-Isak Rif
Emma Sinisalo
Eva Ahlgren
Oskar Brenner
Markus Andersson
Robert Packanen
Värdinnor/Värdar
Henrik Stubb
Kalle Kupi
Emil Amnell
Chloé Nozais
Viktoria Rosenqvist
Rasmus Nilsson
Eva Ahlgren
Oskar Brenner
Sångledare
Aslak Fellman
Emil Amnell
Anton Taleiko
Oliver Flinck
Eva Ahlgren
Robin McCann
Kalle Kupi
Henrik Stubb
Jim-Isak Rif
Redaktionen
Walter Grönholm (Redaktionschef)
Sebastian Holm (Chefredaktör)
Anders Vuorijoki
Henrik Stubb
Daniel Holmberg
Idrottsansvarig
Oskar Brenner
Kafferumsansvariga
Victor Lindblad
Rasmus Nilsson
Årsfestmarskalker
Oskar Flodin
Aslak Fellman
Eva Ahlgren
ADB-ansvarig
Markus Andersson