Funktionärer 2023

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Patrik Backman (programchef)
Aurora Aitio
Liisa Aumala
Patrik Backman
Hanne Hilo
Fredrik Häggroth
Matias Ilola
Saga Intke
Joar Jensén
Saana Järvinen
Gabriella Karhulahti
Elsi Kesäläinen
Leo Kolev
Mia Lindblad
Emma Moen
Lisa Nyqvist
Fanny Ollus
Stella Rinta-Jouppi
Elin Stråhlmann
Anton Taleiko
Rasmus Tallberg
Andreas Tirkkonen
Armida Wanström
Harald Åström
Klubbmästeriet
Patrik Backman (klubbmästare)
Eva Ahlgren
Aurora Aitio
Niklas Arppe
Liisa Aumala
Patrik Backman
Sara Hagström
Fredrik Häggroth
Matias Ilola
Saga Intke
Joar Jensén
Saana Järvinen
Gabriella Karhulahti
Sebastian Karlsson
Elsi Kesäläinen
Leo Kolev
Ada Kuni
Kalle Kupi
Juuso Lampi
Niclas Lemström
Mia Lindblad
Alexander Lång
Emma Moen
Luukas Määttänen
Niko Nordlund
Ami Nurmi
Lisa Nyqvist
Fanny Ollus
Jim-Isak Rif
Stella Rinta-Jouppi
Emilia Rosenström
Elli Schroderus
Emma Sinisalo
Paola Stenvall
Elin Stråhlmann
Rasmus Tallberg
Armida Wanström
Elias Wilhelmsson
Harald Åström
Värdinnor/Värdar
Ami Nurmi (köksmästare)
Saga Intke
Joar Jensén
Leo Kolev
Ada Kuni
Juuso Lampi
Niclas Lemström
Emma Moen
Luukas Määttänen
Rasmus Nilsson
Ami Nurmi
Lisa Nyqvist
Elli Schroderus
Joel Timlin
Armida Wanström
Harald Åström
Sångledare
Patrik Backman
Saga Intke
Joar Jensén
Gabriella Karhulahti
Elsi Kesäläinen
Kalle Kupi
Emma Moen
Fanny Ollus
Jim-Isak Rif
Stella Rinta-Jouppi
Paola Stenvall
Anton Taleiko
Andreas Tirkkonen
Harald Åström
Redaktionen
Saga Intke (redaktionschef)
Joar Jensén (chefredaktör)
Oskar Brenner
Saga Intke
Joar Jensén
Saana Järvinen
Sebastian Karlsson
Leo Kolev
Ada Kuni
Niclas Lemström
Rasmus Nilsson
Harald Åström
Idrottsansvarig
Harald Åström
Kafferumsansvariga
Joar Jensén
Sebastian Karlsson
Harald Åström
Årsfestmarskalker
Elsi Kesäläinen
Fanny Ollus
Sociala medier -ansvariga
Aurora Aitio
Saana Järvinen
Elin Stråhlmann
ADB-ansvarig
Anton Taleiko
Trakasseriombud
Saga Intke
Elsi Kesäläinen
Mia Lindblad
Jim-Isak Rif
Stella Rinta-Jouppi
Emilia Rosenström
Harald Åström