Funktionärer 2018

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Aslak Fellman (programchef)
Daniel Holmberg
Sami Snabb
Robin McCann
Henrik Stubb
Hugo Åström
Oskar Flodin
Robert Holmberg
Robin Wikstedt
Robert Härkönen
Klubbmästeriet
Oskar Flodin (klubbmästare)
Oliver Flinck
Emil Levo
Robert Holmberg
Robin Wikstedt
Aslak Fellman
Otto Lindblom
Robin McCann
Victor Lindblad
Julius von Martens
Sebastian Holm
Daniel Holmberg
Adelina Lintuluoto
Värdinnor/Värdar
Aslak Fellman
Hugo Åström
Robert Härkönen
Oskar Flodin
Walter Grönholm
Julius von Martens
Robin Wikstedt
Henrik Stubb
Sångledare
Paul Vuorela
Robin McCann
Robin Wikstedt
Aslak Fellman
Frans Graeffe
Spektraklet
Walter Grönholm (Redaktionschef)
Paul Vuorela (Chefredaktör)
Frans Graeffe
Robert Härkönen
Sebastian Holm
Idrottsansvarig
Simon Lindqvist
Kafferumsansvarig
Walter Grönholm
Victor Lindblad
Årsfestmarskalker
Frans Graeffe
Paul Vuorela
ADB-ansvarig
Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi