Funktionärer 2021

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Gabriella Karhulahti (programchef)
Oskar Flodin
Andreas Tirkkonen
Anton Taleiko
Eva Ahlgren
Micaela Roschier
Paola Stenvall
Anders Vuorijoki
Emma Sinisalo
Anna Bengs
Sara Hagström
Robin McCann
Klubbmästeriet
Oskar Flodin (klubbmästare)
Andreas Tirkkonen
Aslak Fellman
Eva Ahlgren
Julia Sevón
Leo Kolev
Markus Andersson
Micaela Roschier
Oskar Brenner
Paola Stenvall
Rasmus Nilsson
William Ketola
Anders Vuorijoki
Hugo Åström
Emma Sinisalo
Anna Bengs
Sara Hagström
Gabriella Karhulahti
Kalle Kupi
Robert Pakkanen
Robin McCann
Victor Lindblad
Värdinnor/Värdar
Rasmus Nilsson (köksmästare)
Chloé Nozais
Julia Sevón
Henrik Stubb
Oskar Brenner
Anders Vuorijoki
Sångledare
Andreas Tirkkonen
Anton Taleiko
Aslak Fellman
Eva Ahlgren
Gabriella Karhulahti
Kalle Kupi
Robin McCann
Redaktionen
Daniel Holmberg (Redaktionschef)
Sebastian Holm (Chefredaktör)
Leo Kolev
Walter Grönholm
Hugo Åström
Idrottsansvarig
Hugo Åström
Kafferumsansvariga
Rasmus Nilsson
Andreas Tirkkonen
Årsfestmarskalker
Oskar Flodin
Aslak Fellman
Eva Ahlgren
ADB-ansvarig
Markus Andersson
Trakasseriombud
Aslak Fellman
Miceala Roschier