Funktionärer 2023

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Elsi Kesäläinen (programchef)
Leo Kolev
Emil Hotti
Mia Lindblad
Christa Wikstedt
Malin Alén
Viktor Horsmanheimo
Hanne Hilo
Harald Åström
Jim-Isak Rif
Luukas Määttänen
Patrik Backman
Christoffer holmlund
Elin Stråhlmann
Saana Järvinen
Niko Nordlund
Fanny Ollus
Emma Moen
Anton Taleiko
Andreas Tirkkonen
Luukas Nikkanen
Juuso Lampi
Ami Nurmi
Emma Aho
Kalle Kupi
Klubbmästeriet
Patrik Backman (klubbmästare)
Emil Hotti
Sebastian Karlsson
Mia Lindblad
Christa Wikstedt
Malin Alén
Gabriella Karhulahti
Elin Mickos
Niclas Lemström
Leo Kolev
Elsi Kesäläinen
Christoffer Holmlund
Harald Åström
Elin Stråhlmann
Andreas Tirkkonen
Fanny Ollus
Julia Sevón
Paola Stenvall
Jim-Isak Rif
Rasmus Nilsson
Juuso Lampi
Kalle Kupi
Oskar Flodin
Sara Hagström
Luukas Mättänen
Ami Nurmi
Micaela Roschier
Saana Järvinen
Emma Moen
Värdinnor/Värdar
Rasmus Nilsson (köksmästare)
Harald Åström
Luukas Määttänen
Natalie Johansson
Anders Vuorijoki
William Ketola
Leo Kolev
Kalle Kupi
Jakob Kråkström
Oskar Brenner
Julia Sevón
Emma Aho
Joar Jensén
Juuso Lampi
Sångledare
Niclas Lemström
Robin McCann
Oskar Brenner
Elsi Kesäläinen
Luukas Nikkanen
Luukas Määttänen
Harald Åström
Anton Taleiko
Fanny Ollus
Emma Moen
Jim-Isak Rif
Andreas Tirkkonen
Kalle Kupi
Patrik Backman
Gabriella Karhulahti
Redaktionen
Oskar Brenner (Redaktionschef)
Henrik Stubb (Chefredaktör)
Leo Kolev
Elsi Kesäläinen
Hugo Åström
Emil Amnell
Harald Åström
Rasmus Nilsson
Idrottsansvarig
Jakob Kråkström
Kafferumsansvariga
Harald Åström
Joar Jensén
Sebastian Karlsson
Årsfestmarskalker
Eva Ahlgren
Oskar Flodin
Årsfestkommitén
Fanny Ollus
Elsi Kesäläinen
Sociala medier-ansvarig
Fanny Ollus
ADB-ansvarig
Jakob Kråkström
Trakasseriombud
Patrik Backman
Elin Stråhlmann
Paola Stenvall
Elin Mickos
Malin Alén
Christoffer Holmlund