Abi-info

Spektrum är ämnesföreningen för de svenskspråkiga som studerar matematik, fysik, kemi eller datavetenskap vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet, vilket betyder att det även är möjligt att studera ovanstående ämnen i viss mån på svenska. Dessutom är Helsingfors universitet ett av de bästa universiteten i Europa, med toppforskning och bra undervisning.

Mera information hittar du på universitetets hemsidor:

Vid frågor angående studier vid universitetet, vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten eller om Spektrum kan du kontakta vår studiesekreterare (kolla kontaktuppgifterna).

Andra nyttiga länkar:

Studentbostäder: