Hej och välkommen, abiturient!

Spektrum är ämnesföreningen för de svenskspråkiga (och såklart alla som vill lära sig svenska) som studerar matematik, fysik, kemi, datavetenskap eller geografi vid Helsingfors universitet. Spektrum ordnar bl.a. fester, sport, filmkvällar, exkursioner, resor och annat skoj för sina medlemmar. I föreningens ett kafferum på Gumtäkts Campus kan man studera eller varför inte bara chilla med andra svenskpråkiga naturvetare. Spektrum erbjuder något för alla och inte minst vänner för livet. Det lönar sig att hänga med genast från början av studierna så missar du inte något!

Lättaste sättet att komma med i verksamheten är att joina vår e-postlista för nya studeranden. Detta gör du genom att skicka texten “subscribe spektrumiter-gulis” (utan “-tecken och med ämnesfältet tomt) till majordomo(at)helsinki.fi. Ta-daa, nu hålls du informerad om alla kommande evenemang!

Om du har frågor kan du kontakta någon i styrelsen, t.ex. ordförande eller studiesekreterare, vi hjälper gärna och bits inte!

Nyttig info om studier och annat vid Helsingfors uni:

Helsingfors universitet är ett tvåspråkigt universitet, vilket betyder att det även är möjligt att studera många ämnen i viss mån på svenska. I fysik och kemi kan man studera en stor del av första årets kurser på svenska och i matematik ordnas också en del svenska kurser. Oberoende av ämne, har du rätt att skriva tenter och dylikt på svenska även om kursen skulle gå på finska. Kursböckerna i sin tur är oftast på engelska.

Utöver tvåspråkigheten, är Helsingfors universitet ett av de bästa universiteten i Europa, med toppforskning och bra undervisning.

Mera information hittar du på universitetets hemsidor:

Vid frågor angående studier vid universitetet, vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten eller om Spektrum kan du kontakta vår studiesekreterare (kolla kontaktuppgifterna).

Studentbostad kan du skaffa via bl.a.:

Andra nyttiga länkar: