Jämställdhet & miljö

Om du har upplevt eller vittnat osakligt beteende eller trakasserier kan du kontakta våra trakasseriombud Chloé Nozais, Harald Åström eller Natalie Johansson.

chloe.nozais ät helsinki.fi +358401560280
harald.astrom ät helsinki.fi +358505188899
natalie.johansson ät helsinki.fi +358452652809

Eller så kan du kontakta HUS trakasseriombud via
hairintayhdyshenkilo@hyy.fi
Mera info kan du hitta här:
https://hyy.fi/sv/guides/halsa-och-valmaende

Jämställdhetsplanen

Miljöplanen

Riktlinjer för föreningens evenemang

Principer för säkert utrymme