Aktuellt

Valmöte

Hej alla spektrumiter. Nästa veckas Onsdag(13.11) håller vi spektrums valmöte på Klubben kl.18:00. Under mötet kommer nästa årets styrelse samt funktionärer väljas, vilket betyder att det antagligen är ett av årets viktigaste möten så jag hoppas se så många av er på plats som möjligt. Det kommer att bjudas på bulle samt ölspelet kommer att  tas fram. 
Om du inte kan närvara på mötet men vill ställa upp så kan du kontakta mig. I annat fall så kan du anmäla ditt intresse via formuläret: 
https://forms.gle/k8gh3w3BtFpMCKxe9

Mötets föredragningslista finns nedan, kommentarer och ändringsförslag tas gärna emot.
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan.
5. Uppläsning och godkännande av förra mötets mötesprotokoll.
6. Val av två (2) rösträknare för mötet.
7. Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår.
     Ordförande
     Viceordförande
     Sekreterare
     Skattmästare
     Programchef
     Studiesekreterare
     Extra styrelsemedlemmar
8. Val av stadgeenliga funktionärer för följande verksamhetsår.
     Klubbmästare
     Idrottsledare
     Redaktionschef
     Värdar
9. Beslut om val av övriga funktionärer för följande verksamhetsår
     Köksmästare
     Chefredaktör
     Redaktionen
     Klubbmästeriet
     Programkommittén
     Kafferumsansvarig
     Sångledare
     Årsfestmarskalk
     ADB-ansvariga
     Klubbenförvaltare
10. Beslut om medlemsavgifternas storlek och tiden för erläggande av dem.
11. Övriga ärenden
12. Meddelanden
13. Mötets avslutande

Mvh.   Aslak Fellman

spektractum-s