Aktuellt

Januari månadsmöte 22.1

Hejsan alla spektrumiter!
Nästa veckas onsdag, 22.1, klubbas årets första månadsmöte igång kl 18:00. Mötet hålls naturligtvis på Klubben och efteråt blir det toast- och spelkväll. Nedan finns föredragningslistan (tilläggs- och ändringsförslag tas gärna emot).

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
 3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
 4. Uppläsning och godkännande av december mötesprotokoll
 5. Budgeten 2020
 6. Skattmästarens och ordförandens rätt att använda Spektrum rf:s konto
 7. Val av RGL-sammankallare
 8. Årets idrottsverksamhet
 9. Vårens månadsmöten
 10. Vårens program
 11. Övriga ärenden
 12. Meddelanden
 13. Mötets avslutande

Hälsningar, Hugo

spektractum-s