Aktuellt

Årsmöte 12.2

Hej alla spektrumiter!
Onsdag 12.2 kl 18:00 klubbas Spektrums årsmöte igång. Mötet hålls på Klubben och efter mötet är det så klart dags för Ölspelet.

Föredragningslistan är följande (tillägg- samt förändringsförslag tas gärna emot):

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Uppläsning och godkännande av föredragingslistan
 5. Uppläsning och godkännande av januari månadsmötes mötesprotokoll
 6. Val av protokolljusterare för mötet
 7. Fastställande av föreningens årsberättelse
 8. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
 9. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen
 10. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
 11. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
 12. Övriga ärenden
 13. Meddelanden
 14. Mötets avslutande

Hälsningar, Hugo

spektractum-s