Aktuellt

September månadsmöte 18.9

Hej,
 De är dags för läsårets första månadsmöte. Mötet hålls 18.9 kl.18:00 på Klubben (kyrkogatan 10) och efter mötet har det planerats att vi spelar ‘GeoGuessr’. Föredragningslistan hittas nedan och tillägg- samt förändringsförslag tas gärna emot.

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
  3. Uppläsning av föredragningslistan
  4. Höstens månadsmöten
  5. Höstens program
  6. Gamylsits
  7. Klubben 50 arbetsgrupp
  8. Övriga ärenden
  9. Meddelanden
  10. Mötets avslutande

Gulisarna OBS

Föreningens månadsmöte är tillfälle då viktiga saker inom föreningen behandlas. De är ett ypperligt tillfälle och komma med och lyssna och påverka i föreningens verksamhet. Dessutom så ordnas det program samt lite smått att äta efter mötet. Kom och umgås med andra spektrumiter

Aslak Fellman
Ordförande 2019

spektractum-s