Aktuellt

December Måmö 4.12

Hej, Julen kommer med en medelhastig fart, vilket betyder att vi ska ännu hålla årets sista månadsmöte. Vi kommer att hålla mötet 4.12 kl.18:00 i majstrandens takbastu (Romgatan 5 C, överste våningen) . Efter mötet blir de glögg, pepparkakor och bastu. Kom med och mys som du aldrig har myst förut. 

Föredragningslistan för mötet. (Ändringar tas gärna emot)
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av november mötesprotokoll
5. Presentation av helårsrapporten
6. Beslut om medlemsavgifternas storlek och tiden för erläggande av dem
7. Spektrum rekryterar
8. Övriga ärenden
9. Meddelanden
10. Mötets avslutande

H. Aslak 

spektractum-s