Aktuellt

Hejsan!

Nästa veckas onsdag 14.3 kl 18 hålls april månadsmöte, fortfarande via Zoom (man får även delta fysiskt hos mig). Efter mötet ordnar PRK några rundor av Secret Hitler online, så bli gärna med efter mötet och spela!

Föredragningslistan är följande (förslag på tillägg/ändringar tas gärna emot):

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets beslutfördhet och stadgeenlighet
  3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
  4. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
  5. Klubbens vårstädning
  6. Övriga ärenden
  7. Meddelanden
  8. Mötets avslutande

Mvh,

Sara 🙂

spektractum-s