Aktuellt

Årsmöte 13.2

Onsdagen 13.2 kl. 18:30 hålls Spektrums årsmöte. Efter mötet spelas det traditionsenligt Ölspelet. Föredragningslistan se ut enligt följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
 5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll
 6. Val av protokolljusterare för mötet
 7. Fastställande av föreningens årsberättelse
 8. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
 9. Fastställande av bokslutet och uppläsning av
  verksamhetsgranskingsberättelsen
 10. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt
  den avgående styrelsen
 11. Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
 12. Övriga ärenden
 13. Meddelanden
 14. Mötets avslutande

GULIS, titta hit!

Ska du börja studera på matematisk- naturvetenskapliga fakulteten? Perfekt! Läs gulisbrevet som du hittar här så får du veta mer! Ifall du har några frågor så kan du kontakta Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi. Kolla också din egen @helsinki.fi-email för att vara säker på att du har fått all info.

här kan du kolla in gulisnumret av spektraklet, som är Spektrums medlemstidning som publiceras elektroniskt. I spektraklet finner du en massa nyttig och onyttig information.

spektractum-s