Aktuellt

Oktober månadsmöte 16.10

Hej, alla spektrumiter, nästa veckas Onsdag(16.10) kl. 18:00 hålls oktober månadsmöte. Mötet hålls på Klubben såklart. Tema för tilltugg är oktoberfest och efter mötet ordnas det MysPong. 

Föredragningslista: 

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av september mötesprotokoll
5. Ny projektor 
7. Övriga ärenden
8. Meddelanden
9. Mötets avslutande

Med de vänligaste hälsingarna:   Aslak Fellman

Gulisarna OBS

Föreningens månadsmöte är tillfälle då viktiga saker inom föreningen behandlas. De är ett ypperligt tillfälle och komma med och lyssna och påverka i föreningens verksamhet. Dessutom så ordnas det program samt lite smått att äta efter mötet. Kom och umgås med andra spektrumiter

Aslak Fellman
Ordförande 2019

spektractum-s