Aktuellt

Hejsan!

Gott nytt år till alla och välkomna på läsårets första månadsmöte nästa veckas onsdag 27.1 kl 18! Mötet hålls huvudsakligen via Zoom (eller hos mig om man vill delta fysiskt på plats) och länken till mötet hittas i e-postmeddelandet. Efter mötet har programkommitén planerat att vi spelar GeoGuessr tillsammans (på distans). Föredragningslistan är följande (förslag på ändringar/tillägg tas emot):

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets beslutfördhet och stadgeenlighet
 3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
 4. Uppläsning och godkännande av december mötesprotokoll
 5. Budgeten 2021
 6. Skattmästarens och ordförandes rätt att använda Spektrum rf:s konto
 7. Val av RGL-sammankallare
 8. Årets idrottsverksamhet
 9. Vårens program
 10. Övriga ärenden
 11. Meddelanden
 12. Mötets avslutande

Mvh,
Sara 🙂

spektractum-s