Aktuellt

VALMÖTE 14.11 kl. 18

Onsdagen den 14.11, kl. 18.00 blir det dags för valmöte. Mötet hålls som vanligt på Klubben och efteråt kommer de som mottagit en ansvarspost att bjudas på bulle. Det legendariska Ölspelet kommer dessutom att plockas fram!

Om du vill ställa upp till en post, men inte kan närvara på mötet, kan du kontakta mig på förhand. I annat fall kan intresse för att ställa upp meddelas via google forms.

Föredragningslistan ser ut enligt följande:
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan.
5. Uppläsning och godkännande av förra mötets mötesprotokoll.
6. Val av två (2) rösträknare för mötet.
7. Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår.
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Skattmästare
Programchef
Studiesekreterare
Extra styrelsemedlemmar
8. Val av stadgeenliga funktionärer för följande verksamhetsår.
Klubbmästare
Idrottsledare
Redaktionschef
Värdar
9. Beslut om val av övriga funktionärer för följande verksamhetsår
Köksmästare
Chefredaktör
Redaktionen
Klubbmästeriet
Programkommittén
Kafferumsansvarig
Sångledare
Årsfestmarskalk
ADB-ansvariga
10. Beslut om medlemsavgifternas storlek och tiden för erläggande av dem.
11. Övriga ärenden
12. Meddelanden
13. Mötets avslutande

GULIS, titta hit!

Ska du börja studera på matematisk- naturvetenskapliga fakulteten? Perfekt! Läs gulisbrevet som du hittar här så får du veta mer! Ifall du har några frågor så kan du kontakta Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi. Kolla också din egen @helsinki.fi-email för att vara säker på att du har fått all info.

här kan du kolla in gulisnumret av spektraklet, som är Spektrums medlemstidning som publiceras elektroniskt. I spektraklet finner du en massa nyttig och onyttig information.

spektractum-s