Aktuellt

Spektrumiter!

Nästa vecka 10.2 kl. 18 blir det dags igen för årets kanske viktigaste möte, nämligen årsmötet. Mötet hålls huvudsakligen via Zoom igen, men man får dock delta fysiskt på plats hos mig om man vill. Zoom-länken till mötet finns i e-postmeddelande. Efter mötet spelas det skribbl.io (liknande som Pictionary).
Föredragningslistan för mötet är följande (förslag på ändringar/tillägg tas gärna emot):

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets beslutfördhet och stadgeenlighet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
 5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
 6. Val av protokolljusterare för mötet
 7. Fastställande av föreningens årsberättelse
 8. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
 9. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen
 10. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
 11. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
 12. Övriga ärenden
 13. Meddelanden
 14. Mötets avslutande

Mvh,
Sara 🙂

spektractum-s