Aktuellt

Månadsmöte 15.7

Hej,

det har kommit till styrelsens kännedom att tack vare undantagslagen så kan vi ordna månadsmöten på distans nu under sommaren i alla fall (Fest). Därför ordnas nu månadsmötet vi missade under våren den 15.7 kl 19:00 hemma hos mig. Vi rekommenderar ändå starkt att alla deltar via zoom. På mötet är målet att välja någon till posten som trakasseriombud så en kort beskrivning om vad det handlar om, samt intresseanmälan kan hittas här:
https://forms.gle/F9aeLspbFwwV2Fm67

Föredragninsglistan är följande (tilläggs- samt ändringsförslag kan skickas till mig):

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets beslutfördhet och stadgeenlighet
 3. Val av protokolljusterare för mötet
 4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
 5. Uppläsning och godkännande av mars månadsmötes mötesprotokoll
 6. Val av två trakasseriombud
 7. Halvårsrapporten
 8. September månadsmöte
 9. Sommarens program
 10. Övriga ärenden
 11. Meddelanden
 12. Mötets avslutande

Länken (och adressen) till mötet finns i e-postmeddelandet.

Hälsningar,
Hugo

spektractum-s