Aktuellt

Mars Månadsmöte 13.3

Hej, nästa månadsmöte kommer att hållas onsdagen 13.3 kl.18:00 på Klubben. Efter mötet kommer det att ordnas en darts turnering.

Föredragningslistan ser ut enligt följande (ändringsförslag kan skickas
åt mig):
1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Samarbets sitzar
5. Övriga ärenden
6. Meddelanden

7. Mötets avslutande

Mvh. Aslak Fellman

GULIS, titta hit!

Ska du börja studera på matematisk- naturvetenskapliga fakulteten? Perfekt! Läs gulisbrevet som du hittar här så får du veta mer! Ifall du har några frågor så kan du kontakta Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi. Kolla också din egen @helsinki.fi-email för att vara säker på att du har fått all info.

här kan du kolla in gulisnumret av spektraklet, som är Spektrums medlemstidning som publiceras elektroniskt. I spektraklet finner du en massa nyttig och onyttig information.

spektractum-s