Aktuellt

Hejsan!

Det börjar bli dags för läsårets första månadsmöte. Mötet hålls 16.9 kl 18:00 på Klubben (Kyrkogatan 10) men vi rekommenderar att man deltar via zoom, länken hittas i e-postmeddelandet. Föredragningslistan finns nedan (förändrings- och tilläggsförslag tas emot).

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets beslutfördhet och stadgeenlighet
  3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
  4. Höstens månadsmöten
  5. Höstens program
  6. Övriga ärenden
  7. Meddelanden
  8. Mötets avslutande

————————–

GULISARNA OBS

————————–

Föreningens månadsmöte är tillfälle då viktiga saker inom föreningen behandlas. De är ett ypperligt tillfälle och komma med och lyssna och påverka i föreningens verksamhet. Dessutom brukar det ordnas program samt lite smått att äta efter mötet (även om det tyvärr inte ännu ordnas i september).

Hälsningar,
Hugo

Er ordförande 2020

spektractum-s