Aktuellt

Hejsan!

Mars månadsmöte klubbas igång 11.3 kl 18:00. Mötet hålls som vanligt på klubben och efter mötet blir det jackbox party.
Nedan finns föredragningslistan (tilläggs- och ändringsförslag tas gärna emot).

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
 3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
 4. Tvärvetenskaplig föreläsningsserie
 5. Jämnställdhetsenkäten
 6. Val av trakasseriombud
 7. Principer för säkert utrymme
 8. Avtal med Uplus
 9. Övriga ärenden
 10. Meddelanden
 11. Mötets avslutande

Hälsningar,
Hugo

spektractum-s