Aktuellt

April Månadsmöte 10.4

Hej, det är dags att hålla månadsmöte. Vi håller mötet på klubben 10.4 kl.18:00. Kom dit och ha det trevligt och efter mötet kommer det att ordnas Vodka tasting och tapas.
Föredragningslistan är följande (tillägg- samt förändringsförslag tas gärna emot):
  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets beslutsförhet och stadgeenlighet
  3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
  4. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
  5. Klubbenkontrakt med SvNK
  6. Nya halarmärken
  7. Klubbens vårstädning
  8. Övriga ärenden
  9. Meddelanden
  10. Mötets avslutande
Mvh. Aslak Fellman

GULIS, titta hit!

Ska du börja studera på matematisk- naturvetenskapliga fakulteten? Perfekt! Läs gulisbrevet som du hittar här så får du veta mer! Ifall du har några frågor så kan du kontakta Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi. Kolla också din egen @helsinki.fi-email för att vara säker på att du har fått all info.

här kan du kolla in gulisnumret av spektraklet, som är Spektrums medlemstidning som publiceras elektroniskt. I spektraklet finner du en massa nyttig och onyttig information.

spektractum-s