Aktuellt

Maj Månadsmöte 15.5

Sommaren är snart här och vi ska ännu hålla ett månadsmöte. Mötet kommer att hållas 15.5 vid Majstanden.
Vi börjar med grillning kl.17:00 vid romgatans grillplats. Sedan flyttar vi oss till takbastun i Romgatan 5C och håller månadsmötet där ~kl.18:00. Efter månadsmötet hålls ett  XQRR-mötet samt möjlighet att bada bastu.
Föredragningslistan är följande (tillägg- samt förändringsförslag tas gärna emot):

  1. Mötets öppnande
  2. Konstaterande av mötets beslutsförhet och stadgeenlighet
  3. Val av protokolljusterare för mötet
  4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
  5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
  6. Halvårsrapporten
  7. Sommarens program
  8. Övriga ärenden
  9. Meddelanden
  10. Mötets avslutande
Mvh.  Aslak Fellman

GULIS, titta hit!

Ska du börja studera på matematisk- naturvetenskapliga fakulteten? Perfekt! Läs gulisbrevet som du hittar här så får du veta mer! Ifall du har några frågor så kan du kontakta Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi. Kolla också din egen @helsinki.fi-email för att vara säker på att du har fått all info.

här kan du kolla in gulisnumret av spektraklet, som är Spektrums medlemstidning som publiceras elektroniskt. I spektraklet finner du en massa nyttig och onyttig information.

spektractum-s