Aktuellt

December Månadsmöte 12.12 kl. 18

Årets sista månadsmöte närmar sig med stormsteg och kommer att hållas i Arabia, i Romgatans takbastu (Romgatan 5C). Efter mötet kommer det att bjudas traditionsenligt på såväl bastu, som glögg! Ta alltså med åtminstone handduk, julstämning och valfri bastudryck ifall inte glögg duger.

Föredragningslistan hittas nedan och ändringsförslag, kommentarer och julhälsningar kan riktas till mig.

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av november mötesprotokoll
5. Presentation av helårsrapporten
6. Beslut om återupprättande av kanonkommittén
7. Utnämning av medlemmar till kanonkommittén
8. Övriga ärenden
9. Meddelanden
10. Mötets avslutande

God jul!

GULIS, titta hit!

Ska du börja studera på matematisk- naturvetenskapliga fakulteten? Perfekt! Läs gulisbrevet som du hittar här så får du veta mer! Ifall du har några frågor så kan du kontakta Robert Holmberg robert.em.holmberg at helsinki.fi. Kolla också din egen @helsinki.fi-email för att vara säker på att du har fått all info.

här kan du kolla in gulisnumret av spektraklet, som är Spektrums medlemstidning som publiceras elektroniskt. I spektraklet finner du en massa nyttig och onyttig information.

spektractum-s