Styrelsen och funktionärer 2017

Styrelsen

Ordförande
Frans Graeffe

Viceordförande
Emma Wargh

Sekreterare
Alexandra Granqvist

Skattmästare
Sami Snabb

Programchef
Otto Lindblom

Studiesekreterare
Oliver Flinck

Extra Styrelsemedlemmar
Aslak Fellman och Henrik Stubb

Funktionärer

Programkommittén
Johan Blomqvist, Amanda Pitkänen, Oliver Flinck, Aslak Fellman, Sami Snabb, Walter Grönholm, Simon Lindqvist, Oskar Flodin, Julius von Martens och Paul Vuorela

Klubbmästeriet
Oliver Flick, Frans Graeffe, Robin Wikstedt, Otto Lindblom, Sebastian Holm, Emil Levo, Johan Blomqvist, Victor Lindblad, Daniel Holmberg, Adelina Lintuluoto, Oskar Kortelainen och Julius von Martens

Klubbmästare
Oskar Flodin

Värdar
Paul Vuorela, Julius von Martens, Aslak Fellman, Oskar Kortelainen, Linnea Lindfors, Walter Grönholm, Moonika Kinnunen, Robin Wikstedt och Henrik Stubb

Köksmästare
Paul Vuorela

Årsfestmarshalker
Oskar Flodin, Oskar Kortelainen och Frans Graeffe

Sångledare
Paul Vuorela, Lauri Franzon, Fanny Bergström, Johan Blomqvist, Linnea Lindfors och Frans Graeffe

Redaktionschef
Lauri Franzon

Chefredaktör
Lauri Franzon

Redaktionen
Axel Korsström, Paul Vuorela, Walter Grönholm, Jonas Westerlund, Adelina Lintuluoto och Sebastian Holm

Idrottsledare
Sebastian Holm

Kafferumsansvariga
Adelina Lintuluoto och Lauri Franzon

ADB-ansvariga
Walter Grönholm och Robert Holmberg

Ansvarighets hall of fame

5 poster:
Paul Vuorela

4 poster:
Frans Graeffe, Lauri Franzon och Walter Grönholm

3 poster:
Johan Blomqvist, Oliver Flinck, Aslak Fellman, Oskar Flodin, Oskar Kortelainen, Julius von Martens, Sebastian Holm och Adelina Lintuluoto