Föredragningslista

Föredragningslistan

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av förra mötets mötesprotokoll
5. Presentation av helårsrapporten
6. Presentation och godkännande av den uppdaterade miljöplanen
7. Övriga ärenden
8. Meddelande
9. Mötets avslutande