Ordningsregler på Klubben

 1. Festen skall hållas inne på klubben, all sorts yrande på gården är förbjudet!
 2. Efter kl. 22.00 råder ovilkorlig tystnad på gården, i trappan och uppe vid toaletten. Den nedre dörren skall hållas stängd och basen skall skruvas ner så att inte grannarna störs.
 3. Rökning och annan vistelse utomhus sker ute på gatan, tillräckligt lånta borta från innergården.
 4. Nödutgången är endast för nödfall och skall hållas fri från bråte.
 5. All form av eld och rökning är förbjuden på Klubben.
 6. Städa efter dig. Efter varje program skall städningen vara klar senast klockan 13 följande dag. Spyor skall städas genast!
 7. Spela inte musik så högt att högtalarna eller öronen går sönder.
 8. Om något går sönder, anmäl detta till någon styrelsemedlem.
 9. Om glasföremål går i kras skall detta städas upp genast (även vätskan).
 10. Ifall wc-papper, tvättmedel, trasor etc. tar slut meddela detta till klubbförvaltaren.
 11. Då man lämnar klubben skall dörren nere stängas, på den övre dörren, mot gården, skall båda låsen låsas.
 12. Efter att man släppt ut någon genom grinden på gården skall grinden låsas och nyckeln föras in och hängas på sin plats.

mvh. Spektrums & SvNK:s styrelser

Uppdaterad 16-09-2018