Avhandling

Gradu i ApproVasa

Att bli magister kräver en hel del jobb. Först bör du göra litteraturforskning eller
praktiskt arbete om vasagatan. Detta kan göras före, under och efter själva ApproVasa.

En avhandling i par eller grupp kan godkännas om man gjort studierna tillsammans
och
har en bra idé. Diskutera saken med handledarna.

Då du gjort litteratursökningen och/eller det praktiska arbetet bör du
skriva en avhandling.
Avhandlingens längd skall vara passlig
för ämnet (diskutera saken med din handledare!).
Efter att den
lämnats in och godkännts av domarna ordnas en publik i samband med
annat

spektralt program.
Avhandlingarna bör publiceras i Spektraklet, möjligtvis i förkortad
form
med tillägsmaterial på nätet.

Möjliga graduämnen (men föreslå gärna något eget!):

Litteraturstudier:

Vasagatans historia. Red ut hur Vasagatan kommit till, hur människor levt där genom
tiderna, när krogar och annan service öppnat och försvunnit. Använd tidningsarkiv.
Kan även innehålla intervjuer.

Ta reda på i vilka andra städer i världen det finns en Vasagata (Vasaväg, Vasastreet,
Rue de Vasa, osv.) och gör en jämförande studie mellan dessa och vår Vasagata. Får
gärna involvera besök till andra Vasagator, men en litteraturstudie räcker.

Praktiska studier:

Ta reda på alla ölsorter som säljs på vasagatan och gör en jämförande studie av ett
urval av dem. Får göras under ApproVasa och/eller på egen tid. Samma ölsorter får
även inskaffas från butik och prövas hemma. För bästa prestation rekommenderas en
försöksgrupp.

Gör en undersökning om vasagatans serviceutbud. Ta reda på invånarnas, kundernas
och personalens åsikter. Kan ske under VasaAppro, eller på egen tid.

Jämför antal kunder och vad de beställer beroende på klockslag under en hel dag på
en Vasagatankrog. Dagen kan delas upp på flera dagar, men alla klockslag bör över-
vakas.

Jämför ApproVasa med andra studentikosa evenemang av motsvarande karaktär. Kan
inkludera deltagande, intervjuer och litteraturstudier.

Doktorsämnen:

Bartending-doktor
– Jobba minst två skift på en krog på vasagatan, helst ett av dem under VasaAppro.
– Skriv en avhandling om upplevelsen, arbetsförhållanden, kunder, osv.

Öl-doktor
– Testa och jämför alla öl som finns på Vasagatan.