Approbatur i Vasagatan

Delta i kursen Approbatur i Vasagatan. Lärdomar för resten av livet och magnifika priser utlovas!

För den som är oinvigd i Vasagatans härligheter, så finns det ett antal krogar där. Allt mellan Hilpeä Hauki som är en bättre ölkrog och krogar i äkta Berghäll stil och iaf. Ravintola Iltakoulu och Kalliohovi har varit YLONZ-krogar. Ölen är billig och lokalbefolkningen är intressant. Att ta en approbatur i Vasagatan är inte som att ta en approbatur i matematik, man måste faktiskt kämpa!

Den som inte är oinvigd kan kolla här att deras supprestationer är rätt i suputdraget. Den som vill få saken bokförd/korrigerad kan även meddela lagens poäng (står på diplomen) till KM.

Det blir en liten avgift (några euro per lag). För det får varje deltagare en badge, samt ett pris till segrarna. Anmäl lagets namn och deltagare till kristian.meinander at helsinki.fi!

Om det behövs kan man ringa/maila arrangörerna:
Stefan: 050-3446845 stefan.michelsson ät gmail.com
Mikka: 040-7544737 michael.lindell ät helsinki.fi

Eller domarkollegiet:
KM: 040-5021879 kristian.meinander ät helsinki.fi
Nicke: njuslin ät gmail.com

Tid och plats:
Laget bör närvaroanmäla sig hos arrangörerna (Stefan och Mikka) mellan 16:45 och 17:15 på Ravintola Iltakoulu. Om laget kommer senare än det är det på lagets eget ansvar att hitta arrangörerna!Till skillnad från tidigare år kommer målgången i år inte att vara på klubben. Målgången kommer att ske i klubbrummet på adressen Rautalampivägen 5 (mellan D- oh E-trappan) senast kl 22.Domarna dyker möjligen också upp. Allt detta sker torsdagen 19 mars!

Prisutdelningen sker efter målgång, efter att poängen räknats, ifall arrangörerna klarar av att räkna poängen. Annars sker prisutdelningen vid ett senare tillfälle.

Regler:

 1. Högst tre personer av valfritt kön per lag.
 2. Laget bör hålla ihop vid alla tillfällen. Det är roligast så!
 3. Laget får sp (suppoäng) för besökta krogar på Vasagatan och inmundigad dricka. Poängsystemet förklaras nedan.
 4. För en godkänd prestation och en approbatur i Vasagatan krävs minst sex godkända krogar!
 5. Det lag som samlat flest sp segrar!
 6. Allt drickbart är tillåtet. Poäng ges enligt poängsystem och de enväldiga domarnas omdöme.
 7. Kvitton skall sparas och visas i mål! Håll bra ordning på dem! Ta gärna flera inköp på ett kvitto så är det lättare för alla! Skriv gärna lagets namn på kvittot!
 8. Om man stöter på en Vasaappro15 arrangör på en krog eller på Vasagatan kan man be om en uppgift. Laget får en “slumpmässig” uppgift som de löser för extra poäng. En uppgift kan vara nästan vad som helst. Högst en uppgift per timme. Inte vid start.
 9. Ifall (då) man besökt alla krogar på Vasagatan har man tre alternativ (kolla vad som lönar sig i poängsystemet):
  a) Ta sig till målet.
  b) Gå en runda till.
  c) Besöka krogar på närliggande gator.
 10. Ifall två lag slutar på samma sp vinner det lag som kommit först i mål.
 11. Allmänna och icke-allmänna transportmedel får användas fritt, iaf. så länge inte finska lagen förbjuder det.
 12. Även i övrigt bör finsk lag och god sed följas.
 13. Regel 12 gäller inte mutor.
 14. Regel 13 gäller framför allt mutande av domarkollegiet.
 15. Arrangörernas beslut kan överklagas. Detta sker skriftligen i minst fem ex som inlämas till domarkollegiet under kvällen, innan prisutdelningen. Efter prisutdelningen kan klagomål riktas till Överdomarkollegiets ordförande (adress hemlig).
 16. Klagomål beaktas inte.
 17. Domarna bibehåller sig rätten att ändra dessa regler under tävlingens gång.
 18. Domarna och arrangörerna bibehåller sig rätten att själva delta i tävlingen. För dessa gäller dock endast regel 18, samt arrangörsreglerna, som kan beställas från Överdomarkollegiet (adress hemlig).
 19. Om arrangörerna är för fulla, borttappade eller fängslade för att kunna räkna poäng och utropa en segrare är det lagens uppgift att se till att kvitton sparas och överlämnas i ett senare skede.
 20. I oklara situationer äger domarkollegiet absolut makt att bedömma enskilda prestationsmoment eller prestationer.
 21. Föreningens månadsmöte äger INTE rätt att ändra dessa regler.

Approvasa15-arrangörerna påminner om att deltagarna är helt på eget ansvar och krogar, poliser och andra myndigheter inte har underrättats. Vi påminner dessutom om alkoholens skadliga verkningar och påpekar att detta ingalunda är nån supkeikka där man uppmuntras supa. Se nedan för hur mycket extra poäng man får av att dricka mer!

Klädsel:
Valfri. Fast halare är ju aldrig fel. Särskilt inte ljusröd halare i Berghäll. Dessutom kan domarna ge poäng för stilig klädsel.

Poängsystem:

 • 2 sp för varje besökt krog på Vasagatan där laget åstadkommit minst tre sp
 • 1 sp för varje besökt krog i omedelbar närhet av Vasagatan där laget åstadkommit minst tre sp
 • 1 sp för varje besök efter det första på en krog på Vasagatan där laget igen åstadkommit minst tre sp. Bör finnas kvittobevis på att andra krogar besökts mellan gångerna.
 • 1- sp för en flaska (0.33l) vanlig öl/cider/lonkero.
 • 1 sp för ett stop (0.4l) vanlig öl/cider/lonkero.
 • 1+ sp för ett stop (0.5l) vanlig öl/cider/lonkero.
 • 0 sp för vatten eller annan alkoholfri dricka
 • 1- sp för en shot (t.ex. salmare eller snaps).
 • 1 sp för ett glas vin eller en drink. Extra poäng möjliga för bra vin / sistig drink
 • 1 sp för mat
 • Extra poäng möjliga för ovanliga drycker, men bör framkomma vad det är på kvittot, eller beställas/drickas inför en arrangör.
 • Bonuspoäng för utförda uppgifter (se regel 8).

Storleken på stopet bör naturligtvis helst komma fram på kvittot. Ifall det inte gör det kan domarna försöka komma fram till vad det är baserat på pris, krog och vittnen, men om de inte orkar ger de antagligen poäng enligt det mindre alternativet.

Ifall laget har en kvinna multipliceras slutpoängen med 1.03, för två kvinnor med 1.06 och för tre kvinnor med 1.09. Ifall ett lag med många kvinnor anser att det är omöjligt att komma upp till 3 sp per krog kan domarna överväga att gå med på att 3.0/mpf räcker (mpf=multiplikationsfaktorn). Lag som anser att kvinnor och män är jämlika väljer multiplikationsfaktorn 1.00.

Laget kan få minuspoäng, diskas eller tvingas diska för försök till fusk och brott mot reglerna.

När laget kommit upp till 30 poäng har man lyckats med att ta en approbatur i Vasagatan. Om laget klarar av approbaturnivån och dessutom åstadkommer 45 poäng till har man lyckats med att ta encum laude i Vasagatan.Om laget klarar cum laude-nivå och dessutom åstadkommer 65 poäng till har man lyckats med att ta en laudatur i Vasagatan. Vid behov kan laudaturstudierna delas upp på två år. Lag som redan har en approbatur eller cum laude i Vasagatan från tidigare år kan fortsätta studierna på en högre nivå. En deltagare som tidigare erhållit en högre utbildningsnivå i Vasagatan än resten av laget uppnår personligen nästa nivå om laget uppnår erfordrad poängnivå.

Efter att ha slutfört laudatur-studierna i Vasagatan kan deltagare påbörja magisters-studier med målet att få kalla sig magister i Vasagatan. För att uppnå magistersgrad krävs 90 poäng. Om deltagaren/laget så önskar kan 45 av dessa poäng avklaras genom att skriva ett graduarbete i Vasagatan, en fritt formulera ansökan om att göra graduarbete bör isåfall finnas hos arrangörerna senast en dag innan Vasaappro15. Ansökan får gärna innehålla förslag på gradurubrik och ämne, men i övriga fall utser arrangörerna en lämplig utmaning. Magistrar i Vasagatan kan ansöka om att påbörja doktorsstudier i Vasagatan.

Mer information om graduarbete och doktorsavhandling i Vasagatan hittas här!

Se här för ett exempel (från 2006, aningen modifierade regler) hur poängen kan se ut för ett lag!

Ställen med alkoholservering på Vasagatan:
Om laget lyckas bevisa att andra etablissemang har alkoholservering godkänns naturligtvis även dessa.

 • Ravintola Iltakoulu
 • Olutravintola Hilpeä Hauki
 • Kultapalmu
 • Apollo Express
 • Ravintola Kalliohovi
 • Kustaa Vaasa
 • Barnamn? (f.d. Ravintola Indian Villa)
 • Little China
 • Pub Heinähattu
 • Noti Pizzeria (nytt namn?)
 • Mambo

Ställen med alkoholservering i Vasagatans omedelbara närhet:

 • Ravintola Bullman
 • Grilli Flemari
 • William K.
 • Happy Garden
 • Ravintola Tauko
 • Pub Arska
 • Capris Pizza-Kebab
 • Soul Kitchen

Listan främst från 2007 och arrangörerna är medvetna om vissa förändringar. Uppdateras kanske om arrangörerna lyckas ta sig hem från Vasagatan tillräckligt nyktra för att minnas förändringarna.Som tumregel kan dock användas att alla ställen som serverar alkohol på Vasagatan och på tvärgator till Vasagatan fram till nästa korsning godkänns.