Kontaktinfo

Klubben (ingen post)
Spektrum rf
Kyrkogatan 10
00170 Helsingfors
Officiell post
Spektrum rf
Exactum, PB 68
00014 Helsingfors universitet
Elektroniskt
Styrelsen: styrelse ät spektrum.fi
Listan: lista ät spektrum.fi
Gulislistan: spektrumiter-gulis ät helsinki.fi
Gamyl-lista: spektrum-gamyl ät helsinki.fi
Xqrr-listan: spektrumiter-xqrr ät helsinki.fi
Sidornas underhåll: anton.taleiko ät helsinki.fi
ADB ärenden (e-postlistor m.m.): anton.taleiko ät helsinki.fi