Kontaktinfo

Klubben (ingen post)
Spektrum rf
Kyrkogatan 10
00170 Helsingfors
Officiell post
Spektrum rf
Exactum, PB 68
00014 Helsingfors universitet
Elektroniskt
Styrelsen: styrelse ät spektrum.fi
Listan: lista ät spektrum.fi
Svammel till Spektraklet: svammel ät spektrum.fi
Gulislistan: spektrumiter-gulis ät helsinki.fi
Gamyl-lista: spektrum-gamyl ät helsinki.fi
Xqrr-listan: spektrumiter-xqrr ät helsinki.fi
Irc-kanal: #spektrum @ IRCnet
Sidornas underhåll: robert.em.holmberg ät helsinki.fi
ADB ärenden (listan m.m.): robert.em.holmberg ät helsinki.fi