Etikettarkiv: Historia

Nobelpriset för slarv


Slutet av september är här vilket betyder att tillkännagivandena av de olika nobelpriserna ligger precis kring hörnet. Från och med nästa vecka (2.-9.10.2023), börjandes från nobelpriset i fysiologi eller medicin, kommer vi få ta del av genialiska upptäckter gjorda av världens forskningselit. För att bli del av denna elit krävs ofta en livstids erfarenhet och tiotals år inom forskningsväsendet. Om ingen annan, så förstår dessa garvade forskare att det inte alltid kommer gå riktigt som man tänkt sig i labbet. Därför är det mycket viktigt att lyssna och ta in sagan som experimentet berättar i stället för att kasta bort kolven när lösningen i den blir gul i stället för blå som den borde bli. Det finns en stor mängd forskare i världen som har just denna förmåga att tolka avvikelser, och det är mycket sannolikt att någon av dessa framstående forskare kommer bli belönad för sin berättarkonst. Själv väntar jag på dessa tillkännagivanden, speciellt priset för kemi (bild 1), med spänning och förväntning. För att få er på samma stämningsfrekvens tänkte jag berätta om några misstag som ändrat på världen och belönat forskare med nobelpris.

Bild 1. Förra årets (2022) nobelpris gick till Bertozzi, Meldal och Sharpless.  I bilden ser vi resultat av Carolyn Bertozzis ”click”-reaktion, som här anpassats till ett biologiskt system för att markera glykaner med en fluorescerande markör. Bilden är från Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2007) 104:16793–16797.

Wilhelm Röntgen var en tysk fysiker som först studerade gasers specifika värmekapacitet och kristallers värmeledningsförmåga. Senare övergick han till att studera ett fenomen där elström leds genom gaser vid lågt tryck. Fenomenet var i sig inte okänt och en mängd forskare hade studerat fenomenet före honom, bland annat William Crookes, som uppfann Crookesröret. Crookes och andra forskare använde ifrågavarande rör för att studera strålning och luminescens. Crookes märkte i ett experiment med fotografiska plåtar, att plåtarna blev dimmiga, men bekymrade sig inte med att undersöka orsaken. Även en forskare vid namn Philipp Lenard märkte att en fotografisk plåt fluorescerade i närheten av röret, men inte han heller undersökte denna orsak. Däremot var Röntgens sinne snäppet skarpare. Röntgen omslöt Crookesröret med en tjock svart kartong för att utesluta allt ljus, och märkte hur en liknande fotografisk plåt började lysa på långt avstånd. Dessutom märkte han via projektionen på den fotografiska plåten hur vissa objekt, bland annat hans frus hand (bild 2), hade olika transparens till strålningen. Röntgen förstod att detta måste handla om en ny sorts strålning. Ingen av er kan säkert gissa vad denna nyfunna strålning kom att heta!

Bild 2. Röntgenbild av Wilhelm Röntgens frus hand. Från Wikimedia Commons (Wellcome Images) Augusti 2023. Lisens CC BY 4.0.

Även Alexander Fleming var en forskare med skarpt sinne, dock var han lite slarvig emellanåt. Sommaren 1928, då Fleming arbetade med influensakulturer, glömde han skydda sina inokulerade plattor före sitt sommarlov. När Fleming återvände från semestern, märkte han att kulturerna hade kontaminerats med mögel. Detta var ju lite synd för experimentets del, men samtidigt gjorde han en världsändrande observation: han märkte att området kring mögelväxten var helt fritt från stafylokocker (bild 3). Fleming drog slutsatsen att möglet bildar en substans som är giftigt för stafylokockerna och kallade denna antibiotika för penicillin. Denna skarpa observation, eller från en annan synvinkel slarv, belönades med nobelpriset i fysiologi eller medicin 1945.

Bild 3. Moderna antibiotika testas med metoder som tar inspiration från Flemings misstag. Bilden är från Wikipedia (Lisens Public domain)

Ibland kan fortsatta studier av något avvikande även hindras av ett skarpt sinne. Detta var fallet för Louis Claude Cadet de Gassicourt, en fransk kemist som isolerade den första organometalliska föreningen, kakodyl, så tidigt som 1757. Även syntesen av kakodyl var ett misstag, men på grund av den starkt kvävande vitlökslukten som fäste sig vid allt tänkbart, ville Cadet inte undersöka substansen. Med eftertanke var detta också ett vist beslut, eftersom arsenikförgiftning kan ha digra följder. Dessutom skulle han i ett så tidigt skede av vetenskapens historia inte ha haft tillgång till metoder för att karakterisera denna förening, och därmed skulle inte ens en sylvass observationsförmåga ha varit tillräckligt.

Följden var att organometallisk kemi såg världens ljus först kring det tjugonde århundrandet i och med syntesen och karakteriseringen av Zeises salt. Efter detta gjordes många viktiga upptäckter relaterade till organometallisk kemi, som senare belönats med flertalet nobelpris. Bland dessa finner vi grignardreaktionen som de flesta kemister utfört under sin karriär, och Ziegler-Natta katalysatorer som används för att framställa den mest använda plasten polyeten. Detta betyder att varje gång du kommer hem från Alepan med plastpåse i hand, så bär du hem resultatet av ett nobelpris.

Från alla dessa exempel ser vi att flit inte alltid belönas, utan ibland är det ett skarpt sinne och rena slumpen som avgör. Som student med kalendern full av kurser och sitsar kan det vara svårt att hållas skarp, även efter flera muggar kaffe. Just detta kan ändå belöna dig, dock får du nog vänta på ditt nobelpris många år ännu. Oberoende kvarstår frågan: Är du tillräckligt slarvig för att förtjäna ett nobelpris? Detta får alla timmar av prokrastinering i kafferummet bestämma.

Källor

Serendipity, Discovery, and the Nobel Prizes in Science, Brian J. Miller 1998, Vanderbilt, hämtat från https://www.vanderbilt.edu/AnS/physics/brau/H182/Term%20Papers/Brian%20Miller.html, september 2023

Wilhelm Conrad Röntgen Biographical, NobelPrize.org, hämtat från https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1901/rontgen/biographical/, september 2023

Definition, Importance and History of Organometallics, LibreTexts Chemistry, hämtat från https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Supplemental_Modules_and_Websites_(Inorganic_Chemistry)/Advanced_Inorganic_Chemistry_(Wikibook)/01%3A_Chapters/1.18%3A_Definition_Importance_and_History_of_Organometallics, september 2023

Cadet’s Fuming Arsenical Liquid and the Cacodyl Compounds of Bunsen, Seyferth, Organometallics 2001, 20, 8, 1488–1498

Serendipity and Scientific Discovery, Bosenman, Journal of Creative Behavior 1988, 22, 2, 132-138

Historien om Klubben

Spektrums omtyckta festlokal i Kronohagen, “Klubben” som den även kallas, införskaffades för hela 50 år sedan! Det firar vi i en vecka genom att forna studeranden från olika årtionden kommer dit och förtäljer sina bästa minnen över en kopp kaffe. För att ge en kort inblick i historiken och skapa rätt stämning lyder ett utdrag ur Spektrums historik från de tiderna så här:

“År 1970 var mycket betydande för Spektrums del. Då fick föreningen flytta in i den gamla kolkällaren på Mariegatan 10 och hyra den som klubblokal. Den 19 februari undertecknades hyreskontraktet mellan Victoriastiftelsen och Spektrum rf. Kontraktet trädde i kraft 1.3.1970. Efter flera veckors hårt svabbande och inredande hölls den första sitsen 13.4.1970. På månadsmötet 6.5.1970 konstaterades i paragraf 14 att grannarna hade klagat över oljud ute på gården…”

Det är just de studerande som var inblandade i införskaffningen som vi hade äran att träffa måndag 17.2. Då bjöds det på kaffe och örfil till 60- och 70-talister. Nog verkade de hålla med om att kanske grannarna ibland överlämnade klagomål angående ljudet, hur märkligt det än må låta. Skolrådet Kavonius bodde precis ovanför och han hade speciellt en tendens att nu och då säga till när det fick räcka. Svenska Naturvetarklubbens (SvNKs) före detta ordförande Andrea Packalén tillade även att de ibland fick utstå lite kritik då de kom för att använda klubben, fastän oväsendet egentligen hade åsamkats av spektrumiter.

Urban Wiik studerade organisk kemi under sin tid i Spektrum, och visste en del om klubbens införskaffning. Det var nämligen så att intendenten för Victoriastiftelsen som ägde källaren var bekant och man kom överens om ett hyreskontrakt, men stiftelsen är egentligen till för att stöda kristliga fruntimmer. “Så av två orsaker är vi lite malplacerade vi pojkar” utbrast Wiik skämtsamt. 

Vidare minns han hur målningen i klubbens trappuppgång hämtades dit, den går även under namnet “Potero Maja”. Professor Walter Wahl hade avlidit och släktingarna hade tagit vad de ville. Urbans far hade jobbat med honom, och när de skulle tömma det sista ur Wahls privata laboratorium så fanns där ännu en avbildning av Francisco Goyas “Nakna Maja” kvar. Den passade Urban på att nappa åt sig och så hittade den sin väg till klubben bak i pappa Wiiks Ford Taunus.

Urbans prat hör ni här:

Magnus Lindström kommenterade att målningen egentligen torde vara Giorgiones “Sovande Venus”. Han tog upp på varenda SvNK möte under övriga ärenden att de borde skicka ett brev till galleriet i Dresden, som trodde sig ha den äkta versionen, att de skulle byta ut sin kopia mot originalet som hänger på väggen i klubben.

Det var inte lika fritt att köpa alkohol då som idag. En radikal alkohollag trädde i kraft 1968 som satte lite friare tyglar kring köpandet av bland annat mellanöl. Före det berättar Lindström att man fick köpa en korg per person. En gång när han och en annan var på uppdrag att inhandla öl var de i behov av lite mer än vad gränsen tillät. Då kom de på idén att de kunde byta jackor efter första rundan varefter de gick in i affären på nytt efter mer och bra gick det.

Magnus berättar mera om rundfotade naturvetare och razzior på klubben:

Det inleddes en diskussion om hur SvNK hade kommit till klubben. De hade hållit till i Nylands Nation innan det men nationens finanser hade gått åt skogen 1970 som Magnus uttryckte det. Han hade fungerat som klubbhövdning och minns tiden på Nylle väl efter många nätters sovande på en kamel i sällskapsrummet. Det slutade i alla fall på det viset att SvNK fick fara därifrån och istället byggdes utrymmet så småningom om till den nattklubb (Karl XII) som finns där ännu idag. Efter en kort stund som lokallösa kom våra kära svunkeiter till klubben!

Studentpolitik

Majrevolten kallas de gatukravaller som utspelades mellan studenter och polis i maj 1968 i Paris. Det var kulmen av den vänstervåg som drog över världen kring de här åren. Idéerna spreds norrut till Danmark, Sverige och till slut även till Finland. Man demonstrerade mot kapitalism, masskonsumtion, amerikansk imperalism och konservativa institutioner.

I slutet av novemeber 1968 ockuperades Gamla studenthuset av studenter i protest mot att Helsingfors borgerliga studentkår firade 100 år med lyx och fina gäster.

Niklas Meinander minns den aktiva studentpolitiken i 60-70 tals skiftet väl. Spektral debatt pågick 1968 i Hufvudstadsbladets insändarsidor som just hade att göra med ockupationen av gamla studenthuset. Ordförande Ullica Segerstråle var vänsterradikal och resten av styrelsen var konservativa eller till och med svart-höger.

Andrea Packalén började sina studier vid Svenska Naturvetarklubben 1976 och fungerade som ordförande flera år med början år 1978. Hon berättade att vänstervågen då började tona ut och istället blev den gröna rörelsen populär. Den var speciellt omtyckt bland biologer. En del tog steget längre och blev gröna aktivister, detta var faktiskt startskottet för partiet Gröna Förbundet eller De Gröna som de brukar kallas i folkmun. Den förenande faktorn var det gemensamma målet att stoppa utdikningen av sjön Koijärvi, en viktig fågelsjö nära Forssa. Andrea berättade att en del aktivister kedjade fast sig i träd, detta resulterade i att polis måste komma på plats och såga loss dem.

Om ni vill höra hur roligt svunken hade det på klubben (med undantag för då spektrumiterna hade spytt på mattan och glömt att städa), ja då ska ni lyssna på Andreas tal:

Renoveringen

Henrik Swan började studera kemi 1977 och han var aktivt med under klubbens stora renovering inför föreningens 50 års jubileum 1983. Bland annat klubbens kännspaka gula färg på väggarna som sitter kvar till dags dato målades då. I början av denna artikel fanns en bild på fartskylten med 50 km/h begränsning som hänger kvar i klubben ännu, Henrik kommenterade att den ursprungligen var en gåva från Linköpings elektrotekniker till jubileumsåret -83.

Epilog

Gästerna ansåg att vi som stod som värdar för Klubben 50 bjudningen, d.v.s. nutida studerade, var i yngsta laget. Den äldsta på plats var tidigare ordförande Frans Graeffe som läser fysik för 6:e året, men på 70-talet var det var inte alls ovanligt att stöta på någon som gjorde detsamma för 12:e året. Kristina Lindén ansåg att man verkligen studerade länge då. Det fanns en beryktad evighetsstuderande, Svante, som bland annat kunde ta av sig frackskjortan utan att behöva röra på rocken, berättade Magnus. Det var något som förbryllade många.

Ovan ser vi värdarna samt Finlands framtidshopp. De ordnade en trevlig inledande kväll till kolkällaren klubbens ära. Hur kan detta firas bättre om inte genom att dra in Spektrumvisan?

Ha det gott!

Daniel Holmberg, blivande reporter.

Antikhyteramekanismen

I Grekland året 1900 begav ett fartyg från ön Symi till ön Antikhytera för utforskande dykning. På djupet av 45 meter log ett urgammalt romersk fartyg, som hade antagligen varit på väg mot Rom med ett lass byte. Utforskningen hade pågått över ett år då man upptäckte bland smycken och krukor ett förstenat kugghjul. Vad kugghjulet tillhörde kunde man bara spekulera om. Konsensusen var att kugghjulet var en del av en slags astrologisk manick. Hur manicken fungerade och vad den räknade förblev ett mysterium för sju decennie. Artefakten döptes enligt ön till Antikhyteramekanismen.

År 1974 publicerades en rapport på artefakten. Artefakten hade skannats med röntgenstrålning som avslöjde en inre mekanism. Två tusen år av korrosion hade lämnat delarna i dåligt skick. Man fick vänta ännu tills början av 2000-talet för framgång då man skannade mekanismen åter och fick klarare resultat.

File:Antikythera mechanism.svg
Ett schema på mekanismen. Schemat baserar sig delvis på ”goda gissningar”, eftersom vissa delar fattas. Cirklarna representerar kugghjul vilka bildar en handdriven astronomisk manick.

Mekanismen visade sig vara en fantastiskt komplex astronomisk klocka. Den visar dagens datum, månens position (fas samt månförmörkelser) och olympiad (4 år), metoniska (~6939,5 dygn), callippiska (~27758 dygn), saros (~1646,3 dygn) samt exeligmos (19756 dygn) cyklarna. Mekanismen kunde även ta i beaktan månens elliptiska bana. Man tror också att mekanismen visade alla planeternas position med hjälp av liknande kugghjulsarrangemang. Mekanismer av liknande komplexitet skapades åter först över tusen år efteråt med introduktionen av medelålders ur.

Image result for antikythera mechanism
En 3D-modell på mekanismens framsida. Olika astrologiska fenomen förutspås med fem olika visare.

En av mina favorit YouTubare, ClickSpring, beslöt sig att forska antikens slöjdteknologi medan han återskapade mekanismen. Ordet ”slöjdporr” beskriver kanalen bäst. Se introduktionen till hans Antikhytera-serie nedan.

Introduktion till hans pågående serie om Antikhyteramekanismen. Kanalens uppladdningstakt är ganska slö dock värt att vänta för i min åsikt.

En digital demo på mekanismen kan laddas här: http://demonstrations.wolfram.com/AntikytheraMechanism/

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Antikytheramekanismen