Kategoriarkiv: Blogg

De bättre spektrala artiklarna

Deep Heat

I höstas lyssnade jag på en gästföreläsning om seismologisk forskning vid Helsingfors universitet. Jag närvarade mest på grund av att det hade kommit mejl om att det var väldigt få åhörare och jag hade ingenting bättre för mig. Efter en generell överblick av sitt ämne övergick föreläsaren, biträdande professor Gregor Hillers vid HU:s seismologiska institut, till Deep Heat.

Deep Heat må låta som en b-klassens hollywoodfilm från 80-talet med Jean-Claude van Damme men är egentligen någonting mycket mera lokalt och aktuellt.

Borrplatsen i Otnäs.

I Otnäs i Esbo har St1s geotermiska projekt, tidigare St1 Deep Heat, borrat Finlands djupaste hål. St1:s kraftverksprojekt kommer att utgöras av två stycken borrhål, varav det ena är färdigställt. Borrbrunnen når ned till 6400 meter i berggrunden. Sex kilometer är ett respektabelt djup men är ungefär endast hälften så djup som världsrekordet. “Kola Superdeep Borehole” på Kolahalvön är med sitt djup på 12’262 meter, det djupaste människan har nått ned i jordskorpan. Detta Sovjetiska projekt blev lagt på is i samband med unionens upplösning och har varit övergivet sedan dess.

Borrtornet vid Kola Super Deep Borehole på Kolahalvön. Tornet förstördes mellan 2007-2012.

Finland är beläget ovanpå den Fennoskandiska urbergsskölden vars skorpa är i medeltal ungefär 40 kilometer tjock. St1 har alltså borrat genom en dryg sjundedel av jordskorpan under Otnäs. Vårt urberg är ett av de äldsta och geologiskt minst aktiva i världen. Urberget under Esbo är ca 2 miljarder år gammalt och har mycket liten seismisk aktivitet. Den aktivitet som finns är följderna av det kilometer tjocka istäcke som låg över Finland under den senaste istiden.

Tvärsnitt av jordklotet. Borrningarna i Otnäs har bokstavligt talat endas skrapat på ytan med sina 6 kilometer.

Funktionsprincipen för projektet är grovt sett att pumpa ned vatten i ett av hålen. Vattnet strömmar sedan genom små sprickor i berggrunden, värms upp av den geotermiska värme som finns i berget och pumpas upp genom det andra hålet (se bilden nedan). Värmeväxlare används sedan för att ta tillvara energin. För att få vattnet att strömma mellan hålen pressar man ned vattnet genom det första hålet och spräcker berget. Vattenflödet i sprickorna observeras med hjälp av geofoner. På basis av denna “stimuleringsfas” fastställs den slutliga riktningen på det andra borrhålet.

Grov skiss över funktionsprincipen för projektet.

Vårt urbergs karaktär bidrar med både för och nackdelar för detta projekt. Den minimala seismiska aktiviteten medför att borrhålet inte är utsatt för jordbävningar och stimuleringsskedet kan utföras utan större problem. Ett liknande projekt i södra Tyskland var tvunget att avslutas på grund av att stimuleringsfasen inducerade allt för kraftiga jordbävningar i området. Avsaknaden av aktivitet i vår berggrund gör även att hålet måste vara djupare för att en tillräckligt stor temperaturdifferens mellan ytan och bottnen ska nås. Finlands hårda granitberggrund gjorde också att borrningen var mer tidskrävande.  

Stimuleringsfasen utfördes första gången våren 2019. Då inducerades jordbävningar som var märkbara på markytan, 6 kilometer ovanför epicentrum. Många människor i Esbo och Helsingfors kände av skakningar samt hörde mystiska ljud. Skalven hade som högst en magnitud på 1,6-1,9. Seismologisk institutet har rekommenderat att skalven inte får överskrida 2,1. St1 kan någorlunda kontrollera magnituden hos jordbävningarna genom att minska på trycket på det injicerade vattnet. Dock inte helt och hållet, skalven kan fortsätta även efter att pumpningen av vattnet har upphört. Det är heller inte ännu klart ifall (relativt svaga) jordbävningar kommer fortsätta att induceras då själva kraftverket tas i bruk.

Fram tills idag existerar det inte några egentliga protokoll för situationer med potentiella människoorsakade jordbävningar. St1 geotermiska projekt är det första i sitt slag i Finland och första gången i världen man borrat så här djupt i samband med liknande geotermiskt kraftverk. Hillers nämnde också att kraftverkets placering kan förorsaka problem. Vid både Aalto universitetet (som endast ligger ett stenkast bort) och vid Mejlans universitetssjukhus finns ytterst känslig mätutrustning som kan påverkas av även de svagaste jordbävningar. Värmeverket är beläget i tätbebyggelse och kan således påverka befolkning bosatt i området till en större grad än om t.ex. det skulle ha varit mera avlägset placerat.

I skrivande stund är det andra borrhålet påväg att nå sitt idealdjup på ca 6200 meter. I oktober detta år har St1 planerat att köra igång värmeverket.

Källor:

St1s sida: https://www.st1.eu/geothermal-heat
https://en.wikipedia.org/wiki/Kola_Superdeep_Borehole
HU:s artikel där ass.prof. Hillers är intervjuad: https://www.helsinki.fi/en/news/science-news/earthquakes-on-heating-plant-construction-site-no-one-quite-knows-the-risks

Nyord

Hoppas alla hade ett trevligt nyårsfirande, men om ni var riktigt uppmärksamma noterade ni kanske att vi även påbörjat ett nytt decennium. Därför anser jag det passande att reflektera lite över vad som hänt under de senaste tio åren.

Institutet för språk och folkminnen släppte, för några dagar sedan, ut årets lista på nya ord. En del av dem hittar årligen sin väg till svenska akademins ordlista. Jag tänkte att vi tar en titt på 2010-talets mest betydande nyord för att få en inblick i aktuella händelser för respektive år. Vilka ord jag väljer att ta upp är i högsta grad subjektivt.

2010

app: smarttelefonernas ökade popularitet gjorde att ordet app togs i bruk aktivt år 2010.

asktåg: Minns ni att det var flygstopp i Europa pga vulkanutbrottet på Island? Nu gör ni det, asktågen var extrainsatta tåg som kompensation för detta.

Facebookfest: en fest som man får kännedom om via Facebook, i dagens läge det enda många unga använder den webbsidan till.

grafen: ett tunt men superstarkt material av grafit som blev uppmärksammat i.o.m. det årets Nobelpris i Fysik.

kalsongbombare: en terrorist som gömt en sprängladdning i sina kalsonger. Själv har jag inte hört det förut, men sen igen är nyorden rikssvenska.

morotsaktivism: systematiskt gynna butiker för att få innehavare att satsa ännu mer på miljövänliga och rättvisemärkta varor och liknande. En morot är ju ett annat ord för belöning.

wikiläcka: ett läckande av hemliga uppgifter via webbplatsen Wikileak. Den stora läckan som involverade Edward Snowden var först år 2013.

vuvuzela: en lång tuta av plast med ett synnerligen jobbigt ljud som var populär under fotbolls-VM i Sydafrika.

2011

börsrobot: automatiserad börshandel är ett faktum idag med ungefär 75% av handeln styrd av algoritmer.

kapselmaskin: kaffe är ju så förpillat gott, och 2011 blev espressobryggare med kaffet i kapslar en grej.

kawaii: kommer från japanska och betyder barnsligt/gulligt, säkert välbekant för Spektrums animeklubb.

mobildagis: folk blev beroende av sina mobiler så man kom på idén om att sätta dem i kollektiva förvaringslådor under möten.

plankning: internet har fört med sig en del märkliga fenomen under det senaste decenniet, och att lägga sig plant ned på en offentlig plats är en av dem. 

trollfilter: åtgärder för att sensurera nättrolls osakliga och ofta osmakliga kommentarer till tidningars nätartiklar.

åsiktstaliban: en person som endast tillåter en enda åsikt i en fråga.

2012

brony: en vuxen man som älskar leksakshästarna My Little Pony och tv-serien Friendship is Magic, som handlar om dessa.

eurobävning: eurosamarbetet skakar i grunden, vilket det gjort nu i över tio år.

fysisk cd: för att poängtera att det faktiskt rör sig om en riktig CD, i kontrast till digitala musiksamlingar.

grexit: kommer ni ihåg att Grekland eventuellt skulle går ur EMU och återinföra sin gamla drakma valuta, eller har det blivit överskuggat av ett visst annat liknande ord som kom därpå följande år?

hackathon: en tävling eller utmaning där programutvecklare samlas och arbetar intensivt med en specifik uppgift, ibland flera dygn i sträck.

henifiera: att byta ut pronomenen hon och han mot hen. Märk att hen i sig inte var ett nytt ord, men användningen av det ökade markant 2012.

över- och underklassafari: en bussresa för att se hur människor från andra socioekonomiska klasser lever.

2013

brexit: kaos

e-sport: en allt mer uppmärksammad sport som utförs med dator eller spelkonsol. 

hikikomori: vi får svett från finskans hiki, och jag antar att komori betyder något i stil med slöfock. I vilket fall som helst är ordet en benämning på en ung person som isolerar sig i föräldrahemmets källare, förmodligen för att spela videospel samtidigt som hen inmundigar Doritos och valfri energidryck.

hype: Fest? 

selfie:

smartplåster: ett plåster som samlar in information och skickar den till läkare eller visar den i mobiltelefonen. Aldrig sett en men låter jäkligt smart. 

twerka: Miley Cyrus blev (ö)känd för en unik dansrörelse som går ut på att skaka rumpan intensivt.

2014

blåbrun: en färgbeteckning för politiska samarbeten mellan traditionella högerpartier och främlingsfientliga eller högerpopulistiska partier som har börjat få allt mer stöd.

digital valuta: elektronisk valuta som inte har en riksbank bakom sig. Kallas även kryptovaluta och är i retrospekt något som det skulle ha lönat sig att investera i.

fotobomba:

icke-binär: en del nya sexualiteter har uppdagats de senaste åren, och en person som inte passar in i tvåkönsnormen är icke-binär.

klickfiske: Se här – Du kommer inte tro det! Användning av lockande eller avsiktligt vilseledande rubriklänkar på nätet, som används för att locka till klick.

matnationalism: en föreställning om att mat producerat i det egna landet alltid är bättre än importerad mat, till exempel ur miljö- eller djurskyddssynpunkt.

parkera bussen: det som F.C. Spektrum planerade göra i sin senaste match mot Eskon Kengät, går ut på att spela ytterst defensivt.

spoilervarning: Kylo dör i nya Star Wars.

yolo: en mer hip version av carpe diem, dvs fånga dagen. 

2015

cosplay:

douche:

faktaresistens: ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier.

kulturell appropriering: fenomenet att en kultur med hög status anammar företeelser från en kultur med lägre status; kopplat till föreställningen att detta är något dåligt. Har blivit aktuellt i samband med politisk korrekthet.

obror: okamratlig, icke broder-aktigt.

robotjournalistik: nyhetsrapportering med datorgenererade artiklar.

svajpa: man kan ju skaffa muijin på Tinder som en viss spektrumit i milin skulle säga, då krävs det att man svajpar en del.

triggervarning: Simon.

vejpa: att röka e-cigg, 420 blaze it.

2016

cirkulär ekonomi: ett kretsloppsbaserat sätt att driva företag för att skapa så lite avfall som möjligt.

Dylanman: en man som beundrar Bob Dylan och som anser sig förstå honom särskilt väl. Jag har ingen aning varför detta är ett ord.

filterbubbla: då när Google känner dig bättre än vad du själv gör, sökresultaten är individuellt anpassade och baserar sig på tidigare sökningar. Ibland rekommenderas sånt som man bara har diskuterat med någon, vilket kan kännas lite skrämmande. 

förstärkt verklighet: Pokémon Go var stort 2016, där interagerar fiktiva miljöer med verkligheten vilket kallas för augmented reality – förstärkt verklighet. En del personer vistas ännu idag i den förstärkta Pokémonverkligheten, däribland en omtyckt finlandssvensk fysikföreläsare.

influerare: en person som säljer mumbo jumbo på sociala medier.

växtmjölk: den populäraste kaffemjölken i Spektrums kafferum, troligen någon blandning av havre eller dylikt.

2017

cringe: flat-earthers, shuffla på Klubben och annat pinsamt. Vår käre klubbmästare Åland har riktigt låg tröskel för att cringea så man får gärna testa sina pinsamheter på honom om man känner för det.

dabba: dab ヽ(o⌣oヾ)

fejknyheter: osanningar som sprids som sanningar i medierna. Frasen har fått betydelse under Trumps tid som president.

fidget spinner: en sorts diabolisk leksak som man snurrar mellan fingrarna.

#metoo: en hashtagg som gav upphov till aktiv samhällsdebatt, den benämner en rörelse som går ut på att motverka sexuella trakasserier och övergrepp.

plogga: Här är ett tips på ny fritidssysselsättning från vårt västra grannland! Innebär att man går ut på att jogga samtidigt som man plockar skräp, oftast i grupp.

sekundärkränkt: att bli upprörd av en kränkning riktad mot en annan person.

serieotrohet: då du ser ett avsnitt av en tv-serie utan att din partner, som följer samma serie, får vara med.

2018

dm:a: att skicka direktmeddelande på exempelvis Instagram, den engelska frasen “slide into the dm’s” är ett vanligt användningssätt.

flossa: en millennial dansrörelse där höfterna och raka armar svängs från sida till sida.

nätläkare: Digitaliserade läkarbesök börjar bli en grej.

stöddjur: djur som används för att ge emotionellt stöd vid resor, exemplet som överskred nyhetströskeln är då hundar fått komma med in i flyget. Utöver det har folk försökt ta med allt från ekorrar till påfåglar som stöddjur med varierande framgång.

techlash: oro över teknologins position i vardagen och teknologijättarnas missbruk av sin makt. Amerikanska senaten förhörde både Facebook och Google angående hur de hanterar data år 2018.

2019

antivaxxare: en förvirrad person som, av rädsla för negativa konsekvenser, motsätter sig vaccinering. Ni vet silvervatten fungerar ju lika bra!

artdöden: den storskaliga utplåningen av djur- och växtarter under människans tidsålder.

ASMR: pssst, mmmm, skrrrt. Försiktiga viskningar, prassel, knackningar och tuggande som skapar välbehag hos lyssnaren.

Gretaeffekten: en pik åt boomers att det misslyckats med att få klimatet i skick, började med aktivisten Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet.

Jag noterade att ordet boomer (fr. babyboomer) saknades från listan. Exempel på användning:

– “Det snöar och är kallt i hela landet. Klimatuppvärmings-experterna får nog tänka om.”
– ”o k boomer”

hybridkrig: Var går gränsen för krig egentligen? Hybridkrig tar sig i uttryck genom falska informationskampanjer och cyberattacker.

popcornhjärna: fenomenet när man får sämre koncentrationsförmåga för att man spenderar för mycket tid online där hjärnan konstant ställs inför flera olika sinnesintryck.

smygflyga: att flyga utan att berätta om valet av färdmedel då flygets klimatavtryck kan vara skambelagt.

tågskryta: att stoltsera med att av miljöskäl resa med tåg istället för flyg.

Referenser

Institutet för språk och folkminnen – Nyordlistor https://www.isof.se/sprak/nyord/nyordslistor.html

Den unge herremannen som flydde redaktionen och landet

Utsikt över Innsbruck

Hej allesammans!

Läsåret rycker igång med fart och scheman är fullpackade med diverse festligheter samt ofestligheter kring Helsingfors. Men för vissa kan ståhejet ske utanför vårt fagra kampus… Ja, kanske till och med utanför den trygga och vackra staten Finland. Som chefredaktör känner jag mig både privilegierad och skyldig att ge ett tack och farväl, då knappt en vecka från detta inlägg beger jag mig till Innsbruck, Österrike på utbyte.

Placerad i en alpdal vid floden Inn är Innsbruck en idyllisk bergsbosättning på sommaren och ett populärt mål för skidare under vintern. Leopold-Franzens universitet firar i år 350 år sedan dess officiella grundande och omfattar 16 fakulteter inom så gott som alla discipliner man kunde tänka sig (och inte tänka sig) studera.

Huvudbyggnaden på Innsbruck universitet

Har du själv funderat på att spendera ett halvår eller två utomlands? Samlat här är lite uppmuntran, info och egna funderingar.

Hur söker man till utbyte?

  • Kolla sidan
    https://guide.student.helsinki.fi/sv/studera-utomlands för all information gällande vem kan söka, destinationer, och så klart själva ansökningsprocessen. Det rekommenderas att ansöka för en hösttermin eller hela läsåret, vilket sker i november-februari beroende på vart du vill åka.
  • En erbjudan är inte genast bindande, så det är bara att modigt ansöka, även om du inte är totalt säker!

Vad får man ut av det?

  • Nya vänner och kontakter kring världen.
  • Chans att lära sig nya språk!
  • Omväxling i livet.
  • Bekanta sig i den lokala dryckkulturen.
  • Finansiellt stöd från FPA, mobilitetsservicen och Erasmus (eller annan organisation), så du måste knappt spendera nåt mer än du gör just nu!

Lönar det sig? Absolut! Eller så har jag fått höra av både vänner och familjemedlemmar.

Egna motiveringar och funderingar

Förutom det som nämndes ovan har jag en egen bakhistoria som ledde till beslutet. Vad som följer kan låta nedsättande, men kanske någon läsare känner igen sig och också inspireras att söka förändring i livet.

Under gymnasiet hade jag utvecklat något av ett spel- och internetberoende, vilket ledde till många skippade evenemang som gulis. Jag träffade färre nya människor och överlag utsatte mig inte för så många sociala situationer mitt inre jag sade att jag ”borde”. Det ledde eventuellt till ökande känslor av inkompetens och baktankar likt ”jag hör inte till det här gänget”, även om stämningen var trevlig. Bland stora grupper eller bland främmande människor kunde jag inte längre trivas som jag kunde förut.

Efter något av ett depressionsfall sommaren 2018 besökte jag under hösten både hälsovårdaren på SVHS samt en stödgrupp för studerande med social ångest. Det hjälpte lite, men en psykolog fixar inte alltid en person helt, utan snarare hjälper en fixa sig själv. Motiverad av detta och allt annat gott jag hört om utbytesstudier, satt jag i februari en ansökan för att riktigt utsätta mig för världen. Lyckligtvis erbjöds en plats genast. Målet blev Österrike, eftersom jag ville till ett tyska- eller engelskatalande land och gillar bergsmiljöer.

En stor insikt i det hela var att den finska kulturen för socialt umgänge kanske inte lämpar sig för alla. I mitt fall har jag lärt känna väldigt få personer i de finskspråkiga föreningarna eller överlag utanför Spektrum. Och på tal om Spektrum är jag oändligt tacksam till alla dess medlemmar: ni har verkligen fått mig att känna mig som hemma i en miljö där jag annars inte kunde ha gjort det.

Vad sker med redaktionen?

Vänligt nog har redaktör Sebastian Holm lovat att ta över som chefredaktör. Sebbe är en utmärkt skrivare och jag litar på att han även kan hålla vår redaktionschef i check. Det betyder också att vi behöver fler redaktörer, så räck bara modigt upp handen under funktionärsvalet senare på hösten (kollar speciellt på er gulisar). Det är skoj, jag lovar!

Från mig ser ni kanske något inlägg från utomlandet under årets lopp. Jag ska lära österrikarna den ädla konsten av Bang! Kanske det blir en turnering? 🤔

Jag önskar er alla en fantastisk fortsättning på läsåret, och vi ses igen på sommaren eller hösten 2020.

Auf Wiedersehen!
– Robert Härkönen, chefredaktör