Kategoriarkiv: Spektralt

Spektrala artiklar

Role-playing: Bara roligt, eller också vettigt tidsfördriv?

Efter januari-måmö hade flera spektrumiter möjligheten att delta i ett bordsrollspel, men alla var inte riktigt bekanta med vad ett rollspel är. Vad är alltså ett rollspel för något och vad betyder RPG?

RPG är en engelsk förkortning för Role-Playing Game, dvs ett rollspel. Att spela rollspel är något som många anser vara ett roligt tidsfördriv, fastän rollspel faktiskt också kan ha nyttigare roller, exempelvis i pedagogiskt syfte då man vill utveckla individer och grupper att hantera olika situationer. Även i psykoterapi används rollspel för att stärka en individs psyke och för att få två parter att förstå varandra bättre. Men vad innebär det då att spela rollspel?

Rollspel handlar om att personen som spelar får en roll den ska leva sig in i. Som konstaterat tidigare kan rollspelen ha något ändamål som att lösa problem, eller få en individ att utvecklas psykiskt, men vanligare är att stöta på rollspel som underhållning. Som underhållning förekommer rollspel i flera former. Termen RPG används vanligtvis för datorrollspelen som handlar om att spelaren ska styra en hjälte eller hjältinna igenom äventyret som lagts upp. Exempel på RPG är spel från ”Final Fantasy” eller ”The Legend of Zelda”-serierna. Den andra varianten av rollspel är bordsrollspel där spelet är ett sällskapsspel med ett berättarmedium. Som exempel för denna variant kan spelet Dungeons & Dragons tas. Oftast är berättarmediumet en person som fungerar som spelledare genom att berätta vad som händer och spela övriga roller i spelet. Denna variant går ut på att alla spelare, förutom spelledaren, skapar en karaktär de ska spela. Spelarna ska sedan tillsammans delta i händelser som spelledaren har kontroll över. Oftast används tärningar för att skapa mera spänning och för att bestämma hur bra det går för en karaktär. Som exempel kan tas: ”Jag vill hoppa över en ravin” – personen i fråga kastar en sexsidig tärning och får en etta, vilket leder till att personen faller ner i ravinen. Om personen däremot kastat en sexa, kunde han ha klarat av hoppet utan några problem.

 

Dungeons_and_Dragons_game
Ett gäng som spelar Dungeons & Dragons

Spektrum RPG, det nyligen skapade spelet av den sistnämnda varianten, hade sin premiär efter januari-måmö där spelledaren kallades för studiehandledare och delade ut studiepoäng åt studeranden, dvs. spelarna. Spelarna hade möjlighet att i början välja om de var mer insatta i att studera, gå på gym eller vara social, genom att dela poäng över sina egenskaper. Vissa var mer atletiska, medan andra var supersociala. Spelet spelades genom att varje spelare i tur och ordning fick välja vad de gjorde under perioden, med andra ord under sin tur. Under perioden kunde studeranden bl.a. tillbringa sin tid på gymet, på att läsa inför tenter eller delta i spektralt program, vilket varierade från period till period. I slutet av varje period deltog studeranden i tentveckan och beroende på hur de tillbringat sin tid fick de ett visst antal studiepoäng. Tärningskast hade också stor påverkan på slutresultaten i spelet.

För att komma tillbaka till frågan i rubriken, så kan svaret vara någondera, beroende på hur mycket man anser sig få ut genom att spela något rollspel. I början nämndes några praktiska tillämpningar av rollspel, men även bordsrollspelen kan anses vara nyttiga. Då man sätter sig in i en roll och måste fundera på hur karaktären i fråga beter sig och talar, så kan det plötsligt krävas en massa improvisation, beroende på spelledarens kedja av händelser. För att inte nämna spelledarens roll, där spelledaren måste anpassa sig till de andra spelarnas improvisation och hålla spelet igång utan desto större störningar.

Då man spelar bordsrollspel övar man alltså, beroende på hur mycket man sätter sig in i rollen, på att improvisera och vara kreativ med det som givits. Genom att träna upp denna sida hos sig själv kan man eventuellt bli bättre på att hitta på nya lösningar till problem som uppkommit i verkligheten. Men såsom med största delen av alla ”intelligensspel”, så kommer man troligtvis inte att kunna lösa millenieproblem genom att hitta på hur man effektivt kan slå ner en drake. Om man däremot gillar att spexa och uppträda, så ger rollspel en bra möjlighet för att öva på improvisation.

Enligt undertecknads åsikt, så är rollspel, framförallt bordsrollspel, ett roligt sätt att fördriva sin tid med vänner, samtidigt som man lär sig att uppträda och tänka kvickt. Man lär sig mer ju mer man lever sig in i rollen man spelar.

Paul

Spektrum, vad är det?

Den här artikeln är till er gulisar som nyligen startat era universitetsstudier.  Allting är säkerligen nytt och spännande och helt jätteförvirrande.  Vad var nu en sits igen? Och Spektrum, vad är det och vad gör vi egentligen? Här kommer jag att ta upp några saker som kan vara bra att veta och vilka evenemang man ska hålla upp ögonen för!

Jag tänker börja med lite grundfakta om Spektrum som kan vara intressant att veta.  Spektrum grundades år 1933 och kallades då för Svenska Kemistklubben.  Eftersom även andra än kemister blev medlem så ändrades namnet senare till Spektrum.

Spektraklet, som är vår föreningstidning, utkommer tre gånger i året. En av dessa tidningar är helt tillägnad er gulisar. Detta år finns där information om tutorerna, styrelsen, viktiga byggnader och mycket mer. Alla artiklar publiceras på nätet och finns att läsas om och om igen.

Klubben, legendarisk kolkällare som fungerar som vårt klubbutrymme.  Där hålls största delen av sitserna och programmen.  Klubben har sett allt under sina 45 år som klubblokal för Spektrum och de flesta spektrumiter har troligen sett mer än tillräckligt av Klubben under sina år med. Adressen dit är Kyrkogatan 10, under Kotipizza.

klubben

Kafferummet är spektrumiternas tillflyktsort i Gumtäkt. Rummet går att hitta i Exactum på första våningen. Där finns allt från sällskapsspel till tilltugg innan föreläsningarna. Kafferummet fanns tidigare i Chemicum men flyttades förra året till Exactum till allas förtjusning.  Där finns nästan alltid spektrumiter att tala med.

Ina är Spektrums egna maskot. Hon brukar oftast befinna sig på de mest otänkbara platser och är mycket hemlighetsfull. För att vara en åsna är Ina väldigt smart, hon kan bland annat trösta ledsna (fulla) spektrumiter och försvinna spårlöst när denne spektrumiter vaknar nästa morgon på Klubben.

iina

Sångboken är ett av de mest heliga objekten för en Spektrumit. Förra året så förnyades utseendet på den och sångerna uppdaterades. För alla nya studeranden så löns det verkligen att köpa den, mest för de fantastiska sångerna, men också för de otroliga  illustrationerna. Under alla de kommande Spektrumsitserna som ni kommer att delta i så kommer det att sjungas ur just denna sångbok.

sångbok

Ruben G Lindqvist är en omnämnd person inom Spektrum. Mycket mystik och mytologi cirkulerar runt denna figur. För att få de bästa historierna och de mest sanningsenliga bör man prata med en gamyl (en spektrumit som varit medlem fler än fem år).

Spektrumiter är väligt sportiga till naturen, däför ordnas det (efter bästa förmåga) ett sportevenemang ungefär en gång i veckan. Ibland görs det även större satsningar, i somras deltog vi i Jukola-kavlen och Venla-kavlen, men även sånt som bågskytte och kanotpolo har testats på.

jukola kanotpolo

Något som varje spektrumit brukar se fram emot är herr- och dammiddagen. Dessa middagar (sitser) ordnas så att herrarna planerar damernas och vice versa. Dessa brukar vara hjärtliga spektakel som det pratas om i flera år efteråt. Om det finns något som man inte vill missa, så är det just dessa middagar. Bästa med dessa middagar är att det är minst lika roligt att planera dem, vilket man kan läsa om i en tidigare artikel här.

herrmiddag

Inom spektrum ordnas det inte bara fester utan också bland annat temakvällar och massor med annat skoj. Faktum är att endast er fantasi sätter gränserna. Det kan ordnas vetenskaplia experiment, som ni kan läsa mera om här, eller sen filmkvällar med temat Ghibli. Allt är möjligt, så om ni har egna idéer ska ni kontakta programchefen och ge hen inspiration.

ghibli

För er gulisar så kommer Gulissitsen och Gulisintagingen att vara två av de viktigaste händelserna under detta år. Under Gulissitsen så går man genom hur man sitsar, vad det är  och varför man gör det. För alla förstaårsstuderanden är detta alltså ett ypperligt tillfälle att lära sig om sitsande, men också ett tillfälle att närmare göra bekantskap med styrelsen och tutorerna. Gulisintagningen är även det något helt otroligt! Detta bör man inte missa, chansen att få umgås med sina studiekompisar och sedan sitsa med de övriga spektrumiterna!

Under tiden som ni studerar kommer ni att få lära er mycket mer om såväl Spektrum, som andra föreningar och Nationer. Denna lilla artikel finns endast till för att ni lite ska hänga med när någon börjar prata om händelser från tidigare, eller om saker ni inte hört talas om tidigare. Bästa sättet att får reda på något är dock att fråga direkt, speciellt gamylerna berättar gärna om det förgångna och håller liv i de gamla traditionerna.

Sandra

Ballmer Peak – Kan XKCD ha rätt?

Ballmer  Peak är ett relativt känt begrepp bland folk som har läst några kurser data, samt vem som helst som känner sådana dataloger som inte förstår att hålla sina skämt till sig själva. Ursprunget till begreppet kan ni hitta i er sångbok på sidan 60, på samma sida som det i min sångbok finns en god jul hälsning samt ordet ”dubbelsup”.

ballmer_peak

Det handlar alltså om påståendet att det skulle finnas någon koncentration av alkohol i blodomloppet som betydligt skulle öka programeringsförmågan. XKCD påstår att koncentrationen skulle ligga någonstans mellan 1.29 och 1.38 promille, vilket motsvarar ca 7 portioner på 2 timmar för någon som väger 70 kg. Kan det alltså vara möjligt att det lönar sig dricka 7 öl innan man börjar med sina data räkneövningar? Detta låter ju som något värt att undersökas.

Då man designar ett experiment för att testa något sånt här möter man genast på en massa svårigheter. Begreppet ”programming ability” som finns på y-axeln i serien är inte speciellt formellt. Det är inte heller enkelt att få tag på bra samt billiga mätare för att mäta alkoholhalt i blodet. Vidare existerar det ett antal andra variabler som är svåra att kontrollera. Om man ger sju öl åt någon som just och just kan ”Hello World” i java så är det inte hemskt överraskande att den inte får något mer än Hello World gjort efter att ha druckit dem heller. Man kan alltså förvänta sig att resultaten varierar mycket från person till person beroende på dens tidigare programmeringsförmåga. Vi skulle alltså behöva en stor mängd människor att testa med.

IMG_1017

Då man översätter stor mängd till Spektrum språk får man 5. En onsdagskväll for vi alltså mot Klubben med 5 ivriga kodare för att se ifall det ligger något bakom det hela. Som uppgifter hade jag valt räkneövningar från årets Tietorakenteet ja Algoritmit kurs (TiRA). TiRA brukar man gå under sin första vårtermin som datalog, dvs. efter ett halvt år av studier. En stor del av deltagarna på kursen tycker om TiRA så mycket att de går den flera år i rad.

En viktig detalj om TiRA uppgifter är att det ofta krävs lite mer än ren programmeringsförmåga för att lösa dem. Man måste tänka på detaljer som hur effektiv koden är. Ett exempel på en lite lättare uppgift som var med i vårt test var att koda en metod som kollar ifall två givna ord är anagram av varandra.  För den intresserade läsaren finns det i källorna en artikel som behandlar exempel på kod effektivitet via fibonacci talens uträckning (som också var en av uppgifterna). Jag vill tacka TiRA handledarna och föreläsaren för uppgifterna och testen till uppgifterna.

Efter att alla blåst nollor satt vi igång. Jag hade förberett 6 ronder med 4 uppgifter per rond. Efter första ronden blev det klart att detta var allt för mycket. Det var nämligen endast en av testpersonerna som fick två uppgifter gjorda på tiden 20.14. För resten av ronderna mätte vi därför tid taget per uppgift med en timeout på 20 minuter per rond. Mellan varje rond dracks det uppfriskningar och hölls en paus på 15 minuter.

IMG_1021

NimetönUppgifter

Resultaten hittas i graferna. Stapeldiagrammet till höger visar mängden lösta uppgifter varje runda, andra grafen visar mätta promillehalten innan varje runda. I äkta statistik anda borde jag nu hitta på metriker vilka skulle få resultaten att bli imponerande. Men först vill jag kommentera på en observation jag gjorde under ronderna. Som ni ser så steg promill nivåerna inte hur högt som helst. Dock skulle man på ljudnivån som testgruppen höll inte ha trott att de flesta var i körskick de första tre ronderna. En placebo-effekt kunde alltså definitivt märkas, inte så mycket på själva problemlösningen som allmänna beteendet.

När det kommer till de egentliga resultaten krävs det mycket fantasi för att kunna säga något. Det enda jag kommer på är att under första rundan (efter en enda öl) löste hela gruppen flest uppgifter, vilket med lite handviftande skulle kunna tyda på att en öl lugnade ner testgruppen tillräkligt för att öka totala mängden uppgifter löst. Men som sagt, mycket handviftande krävs för att dra några statistiskt signifikanta slutsatser.

IMG_1030

Därför är det säkert bäst att spela beer pong istället.

IMG_1033

Det blev alltså inte så mycket bevisat den kvällen. Tur i oturen så har effekten av alkohol på människokroppen och tankeverksamheten undersökts i bredare skala annanstans. De forskningar som jag hittat undersöker oftast kopplingen mellan kreativt tänkande och alkoholkonsumption. Kreativt tänkande är mycket viktigt i problemlösning och kodning, så eventuella resultat borde gå att applicera på Ballmer Peak också.

Alkohol gör en människa full, detta torde de flesta av er veta. Men en liten mängd alkohol kan i vissa fall förbättra prestandan. Ett exempel av detta är sporter som kräver lugnhet och stadig hand, så som skytte. Dock måste det ju påpekas att det finns många orsaker  varför det ändå inte skulle vara en bra idé att ha deltagare dricka alkohol innan de far ut till banan och siktar skjutvapnen mot små tavlor.

När det kommer till kopplingen mellan alkohol och kreativitet så finns det en del resultat som tyder på att en promillehalt på 1.2 -1.4 förbättrar vissa aspekter av kreativt tänkande men försämrar andra. Specifikt så lär lite alkohol göra hjärnan bättre på att kombinera information som den har fått för att skapa lösningar; ni vet de där ”ahaa” upplevelserna som kommer då man minst förväntar sig. Däremot gör alkohol hjärnan sämre på att ta in ny information samt verifiera att lösningarna den hittar på är korrekta. Det har även gjorts undersökningar om effekten av alkohol på kreativ produktivitet bland 34 kända författare, kompositörer samt andra artister under 1900-talet. Resultatet var ofullständiga och delvis motsägelsefulla. I 75% av fallen hade alkohol en negativ inverkan på produktiviteten, speciellt en långvarig alkoholanvändning. En direkt positiv inverkan kunde observeras i 9% och en indirekt i 50%. I undersökningen hittades också tecken på att kreativ produktivitet även ökar alkoholintagningen, vilket gör det hela till ett ”hönan och ägget” problem. Dock rapporteras inte mängder alkohol kvantitativt, vilket gör undersökningen svårare att applicera på Ballmer Peak.

En del undersökningar stöder tanken om att alkohol egentligen fungerar som placebo när det kommer till kreativitet och problemlösning. I en undersökning drack olika testgrupper olika starka vodka tonics utan att veta exakt hur starka var och en fick. En positiv effekt av alkohol för problemlösning kunde observeras i alla testgrupper, vilket föreslår att effekten kan bero på att man förväntar sig bli bättre om man dricker lite.  Liknande resultat märktes bland våra testpersoner; att man förväntar sig vara onykter bidrar också en hel del till hur onyktert man beter sig.

Avslutningsvis tänkte jag visa er en alternativ tolkning av balmers peaken. XKCD har tydligen endast valt att använda projektionen av den egentliga 3D kurvan till två dimensioner. Nästa gång röstar jag för att vi kör liknande tester i Mallbolage istället med endast ”Hello world” som uppgift. Tack till alla frivilla som hjälpte till med testandet, hoppas ni hade lika roligt som jag.

Ballmer

Jeremias

P.S. Mallbolage lär vara världens svåraste kodspråk.

Källor:

http://www.laskurit.fi/promille/?amount=10&sex=f&weight=70&hours=2&submit=Laske+promillem%C3%A4%C3%A4r%C3%A4

https://www.ics.uci.edu/~eppstein/161/960109.html

https://xkcd.com/323/

http://www.scriptol.com/programming/hello-world.php

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2162-6057.1999.tb01036.x/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.1990.tb03726.x/abstr

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1423036?uid=3737976&uid=2&uid=4&sid=21103808186867

http://www.usada.org/prohibited-list/athlete-guide/

http://www.healthcentre.org.uk/sports-medicine/sports-alcohol-sports-performance.html

http://www.sultanik.com/Blog%3aBallmer

Vett och etikett

När jag blev frågad att skriva en artikel om vett och etikett en tid sedan skrek det genast ett jakande svar i mitt huvud. Nu efteråt så har jag funderat på frågan ”varför just jag?”. Jag vet nog inte svaret på det ännu heller, men det jakande ekot i mitt huvud förklarar antagligen att jag var rätt person.

När vi tänker på vett & etikett går min tanke till boken Stolthet och fördom (Pride and Prejudice) av Jane Austen och förstås filmen Titanic som vann 11 Oscars. Vem skulle någonsin kunna glömma den charmiga Mr. Darcy och den unga Leonardo DiCaprio? Ja alltså männen kanske har glömt. Mr. Darcy var den där svinrika mannen och Leo spelade Jack som vann sin biljett till den ödesdrigna kryssningen. Vad har de gemensamt? Svaret är inget, då Mr. Darcy kunde tidens etikett, medan Jack/Leo inte hade någon aning vad han gjorde när han skulle på en finare middag.

mr darcy

Klädsel

Nu medan jag fantiserar om en Mr. Darcy så ska jag lära er vad han kunde. Fokuset kommer att ligga kring årsfestetikett, så var inte rädda! Klädkod brukar vara ett stort dilemma bland ”folket”. Det finns 5 officiella klädkoder:

1. Högtidsdräkt

Då det står högtidsdräkt innebär det för mannen frack, uniform eller folkdräkt. Kvinnan bär då långklänning, långkjol med separat övredel eller folkdräkt.

2. Smoking

För männen gäller smoking, för alla män har ju sådana i garderoben eller hur? Kvinnan får bära en aftonklänning i varierande längd. Klänningen bör dock vara av ett finare material, dvs. inte bomull, trikå och dyl. Samma gäller kvinnans blus. Kort sagt så ska gästerna vara uppklädda.

3. Jackett

Det måste komma som en stor överraskning för allihopa att männen bär jackett. Kvinnan bör vara klädd i en fin cocktailklänning eller dräkt med långa handskar. Klänningen eller dräkten bör inte vara för glittrig eller urringad. Jackett klär man sig i på förmiddagsfester.

4. Mörk kostym

Mannen bär mörk kostym (inte ljus!) och kvinnan en lagom fin klädsel, helst en klänning eller kjol. Kvinnan bör dock inte klä sig i hellång klänning.

5. Kavaj (kostym)

För männen brukar kavaj innebära en enkel kavaj med udda byxor (ej jeans). Kvinnan får klä sig ganska fritt, dvs. kjol/snygg blus, klänning, byxor/snygg blus osv.

Det vi brukar kalla ”snäppet snyggare” är ju nästan som kavaj, men då är stadiga jeans också tillåtna.

Allmänt förnuft i dessa frågor kan ni säkert också gå med!

Det Spektrum och också andra föreningar brukar skriva är ”högtidsdräkt eller mörk kostym”, vilket skulle innebära för män frack/uniform/folkdräkt/mörk kostym och för kvinnor långklänning/folkdräkt eller typ en cocktailklänning. Oftast klär kvinnor sig i långklänning ändå.

Kvinnor bör beakta att de måste hålla axlarna täckta tills aftonprogrammet, vilket ofta är när middagen börjar. En sjal, en bolero eller en festlig jacka rekommenderas därför till klänningen. När det gäller handskar, så skall smycken bäras på handsken, med undantag av vigsel- och förlovningsringar. Handskar får inte bäras vid middagsbordet, utan placeras i famnen tillsammans med handväskan under servetten. Handväskan är liten och ställs aldrig på bordet. Kvinnor bör också ha håret i en frisyr, att ha håret löst på ett finare evenemang som årsfester är etikettbrott!

Middagen

Medan Jack i Titanic inte visste att det kunde finnas bestick för olika rätter, så vet vi nog det.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

På bilden kan ni nu se en dukning som exempel. Om vi börjar med att ta en titt på glasen. Glasen kommer i ordningen vattenglas, champagneglas, vitt- och rödvinsglas samt efterrättsglas sett från höger till vänster. Snapsglasets plats är längst till höger.

Besticken använder man utifrån inåt, dvs. förrättsbesticken är längst ut. I denna exempeldukning serveras inte soppa, då matskeden skulle hittas längst till höger. Ovanför tallrikarna hittas efterrättsbesticken.

Tallrikarna hittas i användningsordning och brödtallriken hittas uppe på vänster sida.

Bordsplacering

Bordsplaceringen tänkte jag inte gå mycket in på, för jag litar på att årsfestmarskalkerna kan reglerna då de lagar bordsplaceringen. Det ni bör veta som gäst är att bordsdamen sitter till mannens höger och bordsherren till damens vänster. Bordsherren borde eskortera sin bordsdam till bordet. Detta kan dock vara besvärligt om du inte känner din bordsdam.

Gästerna sätter sig först när värden och värdinnan satt sig vid bordet. Då ska bordsherren minnas dra ut stolen åt sin bordsdam. Då damen stiger upp och sätter sig ner bör bordsherren hjälpa henne med stolen. Om man vill vara riktigt korrekt borde mannen eskortera damen till och från bordet också. Fast jag tror att de flesta damer klarar av att hitta sin väg till flickrummet själv.

När man en gång satt sig vid bordet, stiger man inte upp förrän varmrätten är serverad och det blir paus.

Sånger

Ingen tar in sånger utan sångledarens lov och endast verser och sånger som finns på sångbladet sjungs under årsfester.

Dans

Den första dansen dansar man med sitt bordspar (bordsdam eller herre). Den andra dansen går till personen på din andra sida och den tredje dansen åt personen som suttit mitt emot dig. Danserna brukar bestå av två danser, varav en är en mellanvals.

Jag hoppas att ni inte drunknar i det iskalla vattnet som Jack gjorde bara för att ni inte kan vett & etikett inför festen. Å andra sidan kan jag ha glömt ta några faktorer i beaktande i varför Jack drunknade. Kan det haft någonting med självaste kryssningsskeppet att göra?

jack och rose

Pro tip: Var inte ombord på ett skepp som åker på ett isberg, utan stanna på torra land som Mr. Darcy.

Henrika

Källor & rekreationsläsning

Johansson M. och Österman-Roos, C., Vett & etikett, Bokförlaget Semic 2007, ISBN: 978-91-552-3581-9

http://www.vett-och-etikett.com/

http://ofn.fi/jubileum/vett_etikett.pdf

http://www.yhteishyva.fi/ruoka-ja-reseptit/juhlat/poydan-kattaminen/0218010-81464 (bilden)

Dammiddagen – två synvinklar

Snart är det dags för årets herrmiddag. För er som inte vet vad en dam- eller herrmiddag går ut på, så tänkte vi med Sandra ge er en inblick i allt vad en dammiddag kan gå ut på. Historien är starkt påverkad av årets dammiddag, dock bibehåller skribenterna sin rätt att färga detaljerna.

Fredagen

Klockan 16.00

Dags för årets dammiddag. Eftersom ordnandet av “den mest prestigefyllda filmgalan som ordnas i en kolkällare i Kronohagen” inte kan förväntas gå på en dag, hade vi planerat att träffas på Klubben klockan 16 för att ställa i ordning. Vid min ankomst klockan 16.15 var vi tre människor på Klubben, av vilka två hade anlätt med mig.  Inte kunde man väl på riktigt förvänta sig att någonting skulle bli gjort innan klockan 17? Några motiverande öl senare kom vi igång. Under våra planeringsmöten hade de flesta idéerna lämnats på stadiet ”vi tsigar det sen på fredag”; så som förväntat tog det sin lilla stund innan vi fick någonting vettigt gjort. Men nog är det ju fantastiskt vad ett gäng motiverade nördar och många rullar silvertejp kan få till stånd. Många av de slutligen verkställda idéerna uppkom under denna kväll, t.ex. hade vi inte tänkt ha riktiga bestick innan Lybeck konstaterade att det faktiskt bara var 8 damer på väg, dvs. diskningen skulle inte bli omöjlig. Efter att ha ”städat” (läs täckt in allt fult med silvertejp och sopsäckar) kom vi fram till att det kommer att bli en väldigt mörk gala ifall vi inte tar lampor med oss på lördag. Vi avslutade kvällen med att för första gången berätta åt Head och Jonas att de skulle agera värdar under morgondagens show; ett faktum som ingendera av dem visste om. Efter en del av protester från deras håll, som vi ignorerade, var det dags att fara hem för att få en god nattsömn inför den långa dagen imorgon. Jaa, hur var det månne med maten? Månne Kasper/Robert har den under kontroll?

kl 16:00

Dagen innan den spektrala dammiddagen och förväntningarna var höga. Kloka som vi damer är hade vi länge på förhand funderat ut temat till dammiddag och hade haft lång tid på oss att förbereda oss. Ändå visade det sig att strumpbyxor inte var inköpta och att burken med hårspray tydligen var tom… Detta betydde snabb inhandling av de sista sakerna för att senare ändå inse att något hade glömts bort.

En del av damerna hade på förhand bestämt sig för att träffas hemma hos Emppu för att där fixa till håret och få igång känslan för att festa. Detta betydde att man med lugn i sinnet kunde fara och sova utan minsta bekymmer om var, när och hur morgondagen skulle börja.

Lördagen

Klockan 12.

Dags igen att ta sig mot Klubben, denna gång utrustad med en väldigt stor väska innehållandes en massa mer eller mindre nödvändigt. Det är inte alltid så lätt att se till att alla kommer ihåg allt de skulle ha med sig. Själv lyckades jag glömma bort min slips och fick således gå tillbaka fråm Majstranden för att hämta den. Samtidigt ringde Lybeck och berättade att han glömt bort att ta med en kavaj åt Ruben, men som tur var kunde Sebbe ta med en ersättare. Månne Head kommer ihåg att han skall vara på Klubben idag?

Klockan 12.

De flesta av damerna hade troligen inte vaknat ännu, men vissa morgonpigga personer hade trots allt rullat ut ur sängen för att börja morgonen med lite morgonmål. För oss kvinnor behövs en ordentlig frukost för att vi ska orka en hel kvälls festande. Småningom började hjärnan också inse att om det var meningen att anlända till Emppu klockan ett så borde man troligen ha vaknat för över en timme sen… När tanken gått genom huvudet så powernappades det en stund till i varje fall.

IMG_7359

Klockan 13.

Vid ankomsten till Klubben gjorde vi en upptäckt. Tydligen kan man inte silvertejpa fast en filt i ett tak och förvänta sig att det blir snyggt eller att det håller. Filten fick alltså åka ut och ersättas av några vita, lakan. Vi hade 4,5 h tills hela showen skulle börja. Kan låta som en hel del, men vem som helst som har varit med och ordnat dammiddag någon gång vet att man aldrig har för mycket tid.

Klockan 13

Av damerna var det troligtvis bara en förutom värdinnan själv som var närvarande  i hennes lägenhet när klockan slog ett… Detta bådade inte gott eftersom sånt som att fixa hår tar en väldigt lång stund. Som tur var anlände alla damer nästan inom en timme efter den utsatta tiden. Innan fryspizzorna kunde slängas i ugnen, håren börja petas i och sökandet efter nagellacksborttagningsmedlet kunde börja satte sig alla ner och njöt av varsin drink.

Klockan 14

3h 30 min kvar tills festen. Vi fick lösa en hel del problem under dagens lopp; problem jag är säker på de som ordnar Oscarsgalan också tampas med årligen. Till exempel så hittade vi endast 5 stolar som var rena och inte gungade. Efter en liten diskussion kom vi fram till att det nog till en fin gala hör till att varje gäst får en egen stol och var således tvungna att ordna provsittningar för att komma fram till vilka stolar som bara helt enkelt fick lov att duga. Nästa problem utrycktes fint av Jonas som ”Vart i hela … skall vi sätta de här andra stolarna?”. Även dukningen visade sig vara problematisk, nog delar man väl knivar med sin avec på egentliga Oscarsgalan också?

Klockan 14

Hur månte drinken var det där egentligen??  Och vitsi det här är goda drinkar… Det hade gått en timme och inte särskilt mycket hade hänt. Skvaller och historier hade berättats om vartannat, men inga frisyer var klara så långt ögat nådde. Pizzorna hade sedan länge blivit uppätna och det vi sist och slutligen kom fram till var att vi kanske borde börja göra oss klara trots allt. Första problemet som vi ställdes framför var; vad ska vi ens ha på oss? Många klänningar stod på rad och prövades, togs bort, prövades igen, granskades med förstoringsglas för att senare tas bort och slutligen väljas till outfit. Många byten av klänningar skedde, vissa som jag inte ens är säker på att ha blivit utredd i denna dag. Trots många om och men hittade alla till slut en klänning, nåja nu är vi väl klara för drabbning?

IMG_7368

Klockan 15.

Fullt kaos på gång, men så småningom börjar man med god fantasi kunna tro att det kanske kan ordnas galamiddag på Klubben i kväll. Dukningen är färdig och nu sitter folk i små grupper och gör olika saker. På ett håll planeras det drinkar, på ett annat övas det tal. Själv springer jag omkring och försöker koka ihop ett tidschema för kvällen. Snart borde vi ju dessutom fixa mat åt oss själva.

Klockan 15

Kalabalik i Katthult är en bra liknelse till vad som plötsligt händer. Vi inser att ingen har en frisyr och alla vill att Emppu ska fixa just deras hår… Vilket leder till att hon plötsligt ska hinna hitta på frisyrer åt fem tjejer och hinna se till att hon själv är färdig i tid. Dessutom blir jag plötsligt i desperat behov av aceton och en nagelsax. Under tiden sökandet efter detta sker har magiskt två friserade tjejer uppstått som plötsligt står framför spegeln och sminkar sig.

IMG_7354

Klockan 16 – 18.

Fantastiskt nog så är salen färdig och vi har fått Kebab-portioner framför oss. En timme tid för minisitning + klädbyte. Efter dessa två operationer hade vi dock ännu tio stora väskor överallt; det var nämligen inte bara jag som hade haft mycket utrustning med mig till Klubben. Väskproblemet fixades så som allt annat fult på Klubben: de täcktes in med en sopsäck. Efter att ha funderat en stund på huruvida vi borde täcka in en av paparazina också i en sopsäck, så bestämde vi oss för att i stället ha honom att ta några gruppbilder som kunde sättas på fb för att göra reklam för jatkona. Sen ännu en sista snabb genomgång över kvällens program. Klockan 17.25 var allt helt färdigt; något jag aldrig trott vi skulle hända. Klockan 17.45 anländer två snyggt klädda gulisar och det är showtime. Andan bland oss är fylld med förväntning; ganska mycket jobb har satts ner för denna stund. Allt börjar bra, damerna får sina drinkar och blir fotade på röda mattan så fort de kommer in, precis som planerat. Klockan 17.58 är alla damer ren på plats och jag ber dem sätta sig till bords (borde vi egentligen ha lett dem till bords och hjälpt dem på sina platser?).

16.00-18.00

Efter några lugnande drinkar så börjar stressen igen. Var är mina strumpbyxor, hade jag med mig ett par strumpbyxor och om jag hade så vem har tagit dom?? En till lugnande drink och plötsligt satt man på en pilatesboll och fick håret ompysslat. När alla mirakulöst hade allt i ordning insåg vi plötsligt att klockan var smärtsamt mycket. Det var att snabbt söka efter sina skor, dra på sig en jacka och springa till spåran. Medan alla satt i spåran och räknade minuterna så tänkte troligen så gott som alla att det är väl bara fint att vara lite sen… Som om vi haft någon högre person på vår sida hann vi trots allt i tid och möttes av resten av dammiddagssällskapet.

_MG_9718_2376x1584    _MG_9729_2376x1584_MG_9737_2376x1584

18.00

Intromusiken sätts igång och kvällens ”hosts” kommer in. Efter en spektrakulär performance av Head och Jonas serveras damerna sprit och den första av kvällens fyra rätter. Än så länge går allt bra, förutom att det ju var meningen att första programmet skulle hållas innan maten…. Nåh, inte kan män väl förvänta sig att en tidtabell gjord av ett gäng naturvetare skulle fungera i verkligheten?

18.00

Vi får sitta oss ner på våra platser och blir förtjusta över att de bästa stolarna har blivit valda. Inga söndriga strumpbyxor här inte! Våra hosts blir presenterade för oss och efter det börjar hela festen på riktigt. Damerna försöker förbrilt lista ut vilken drink som kommer att smaka bäst på listan och inte kommer vara öl. Till vår stora förtjusning hittades en perfekt tjejdricka som slank ner för mångas halsar under kvällen. Damerna fick också avnjuta god mat under första delen av kvällen. Fyllda paprikor var en stor succé som många kommer ihåg än idag.

IMG_7428

18.30

Kvällen rullar vidare. Damerna verkar än så länge mer intresserade av att sjunga snappssånger än vår frågesport. Som pris för alla kvällens program delades det ut gratis snapsar från baren. Förlorarna fick nöja sig med … gratis snapsar från baren. Som känt finns det alltså inga förlorare i caps, och inte heller under denna dammiddag. Stämningen bland damerna verkar vara stigande, månne dessa priser har något med saken att göra?

18.30

I riktig Oscarsgala-anda så blev det självklart frågesport om Oscarsgalan denna kväll. De flesta klarade sig med hedern i behåll, medan jag själv helst svarat Titanic på alla frågor. Som tur var fick även förlorarna tröstepris och kände sig däför på bättre humör. Förlorarna tänkte ändå utmana de andra i “fiilisbordet”, tills man konstaterade att det bara fanns ett bord. Tur att de två franska kockarna såg damernas besvikelse och kom med nästa rätt, tomatsoppa som räddade stämningen.

_MG_0061_2376x1584   _MG_9723_2376x1584

19.15

Ju längre kvällen går desto mindre har jag en aning om vad som kommer att hända till näst. Som allmänt känt tycker damer om att pyssla, därför har vi som ett programnummer förberett “pimp my oscarstaty”. Under programmet började damerna plötsligt klappa och kräva Jean, jag menar Jens på scenen. Vi konstaterade ganska snabbt att det säkert är värt att ge folket vad det vill ha. Jonas slängdes upp på scenen och hans helt och hållet improviserade dansshow gjorde stor succé. Undrar vad som kommer att hända härnäst?

19.15

Vid det här laget har en och annan vinst/förlustsnaps gått damerna upp i huvudet… Detta leder till att damerna, medan de pryder my little ponies, klappar upp Jean på scenen. Efter några dancemoves är vi nöjda och häsa och kan fortsätta pryda de snyggaste ponnyerna någonsin.

_MG_9849_2376x1584   _MG_9873_2376x1584

19.45

Dags för damernas dramaövning. Henrikas tolkning av Arnold i Terminator kommer säkert att kommas ihåg en god stund av samtliga närvarande.

19.45

Mera glatt program åt damerna med dramaövning. Sexscener och Arnold Schwarzenegger är något som ingen kommer glömma. När vi kommer tillbaka finns vår huvudrätt snyggt på bordet. Varm och god kyckling med grönsaker. Men sen när är maten varm på fester!? Detta måste vi göra något åt!

_MG_9937_2376x1584

20.00

Paparazinas tur att bli uppklappade på scenen. Även de lyckades charma damerna med sin (improviserade) sensuella hängselshow.

20.00

Nya dansnummer bestämmer vi oss för att är ett bra sätt att få vår mat att svalna! Paparazina får komma upp och dansa till damernas egen tolkade version av Lady Gagas Paparazi. Men inte nog med det! Även kockarna mitt i deras matlagning får komma upp och visa vad dom går för.

20.15

Två programnummer kvar, en snapssångs tävling och ”best behind”. Efter en empirisk undersökning av allmänna ”glädjenivån” i sitsen bestämde jag mig för att snapssångskrivningen skippas och kändisrumporna får ta över. I detta skede av kvällen gick objektifieringen av män bra hem hos damerna, t.o.m. Justin Biebers rumpa blev igenkänd relativt snabbt.

20.15

Plötsligt kommer en massa bilder på rumpor och barbröstade män. Efter att ha känt igen Justin Biebers rumpa såg ingen på Henrika igen på samma sätt som tidigare.

20.45

Henrikas ”Jag vill se dansande pojkar” var en bra påminnelse om ett nummer som hade (semi på flit) glömts bort i planeringen. Nåh, dags för lite improvisering igen. Alla jappar och Ruben upp på scen och ”My heart will go on” på stereon. Ungefär halvvägs under vår vackra sång insåg vi att det finns lika många damer som sitsar som herrar som ordnar. Då blev det klart hur vi drar hem dansnumret med stil. Alla herrar bjöd upp varsin dam. Efter en stund av pardans avslutade vi det hela med en stor ring där var och en fick släppa loss sin inre Celine Dion. Ganska bra för att vara ett helt improviserat dansnummer. Även Ruben fick sin del av pardansandet eftersom en av damerna var och pudrade näsan då det skulle dansas. Lite synd för damen i fråga, men kul för oss andra som fick se Lasse dansa vals med Ruben.

20.45

Efterrätten har just kommit ut på borden när männen plötsligt börjar dansa/sjunga my heart will go on. Sen kom en till överraskning, männen bjöd damerna upp till dans. Detta skedde givetvis till damernas stora förtjusning och Klubbens lilla golv var stort sett smockfullt.

20.55

Efter dansen var det dags för sista (sponsorerade) rundan från baren. Damerna avslutade sin sits och jatkorna kom igång. Vad som hände där får förbli en hemlighet.

20.55

Sitsen började närma sig sitt slut. Efterrätten var uppäten och sista drinken drucken. Bara för oss damer att börja med efterfestandet!

_MG_9914_2376x1584

söndag 12.00

Till ordnandet av en dammiddag hör ju nog (tyvärr) också städning av Klubben. Mitt på dagen på söndagen samlades vi herrar än en gång för att återställa Klubben. Damerna hade varit nöjda, så stämningen på Klubben var trött men även ganska nöjd. Med 8-9 jappar som städar Klubben tar det ju som tur inte så jätte länge, ganska snabbt kunde vi korka sista skumppaflaskan och skåla för en lyckad dammiddag. Nästa år igen, right guys?

söndag 12.00

Jag kan med största sannolikhet säga att ingen dam var vaken den här tiden efter en tillställning som denna. Damerna tackar och bockar och hoppas att ni ska få en lika bra herrmiddag, som vi hade dammiddag!

Jeremias

Sandra

    IMG_7399 IMG_7407  IMG_7442