Standardhävningstidens påverkan på pünschenprestationen

Tjohejsan,

Nu är det igen dags att läsa en ny väldigt nyttig pünschenartikel! Denna gång undersökte jag (helt på teoretisk nivå) hur den totala tiden för pünschenprestationen påverkas av tiden det tar att fylla, häva, samt ge flaskan vidare .

Vi gör följande approximationer: varje påfyllning samt tömmande av stopet tar en specifik standardhävningstid (hädanefter sht) och att man alltid fyller hela stopet (dvs. antalet gånger detta händer är variabeln antalStop = 11.6666…). Den tolfte påfyllningen tar lika länge som de tidigare även om den inte är 3cl. Detta pga att domarna måste hinna reagera för att godkänna att flaskan är tom! Därtill antar vi att tömmandet av fatet tar 1.5s (hävarna är rutinerade och spiller ej mycket). Efter detta är prestationen godkänd.

Den så kallade punschfunktionen (här kallad med variabeln totalTid) är en grov approximation för hur själva prestationen framlöper. Den är till 100% en approximation av skrivaren själv (tar inget ansvar för att den skulle vara realistisk), men här följer en förklaring till den:

  1. I början tar det en stund för båda hävarna att vänja sig till den kalla punschens viskositet (eftersom den kraftigt kan variera från gång till gång). Därför tillsätts 0.2s till båda hävarnas första hävning, varefter det går snabbare och hävningen tar sht + 0.1s.
  2. Den tredje hävningen fortlöper igen bättre, och hävningstiden blir sht.
  3. De snabbaste hävningstiderna är de fjärde hävningarna för båda hävarna, samt den femte hävningen för hävare 1. Nu är hävningstiden sht – 0.1s.
  4. Vid den femte hävningen börjar hävare 2 redan fundera att flaskan börjar ta slut småningom och häver sitt stop med tiden sht.
  5. De sjätte hävningarna börjar bli redan lite försiktigare för att båda hävarna vet att prestationen närmar sitt slut och man vill ju såklart minimera spillet, men fortfarande minimera antal hävningar som måste utföras (med andra ord så siktar de på den optimala mängden hävningar som är antalStop). Därför blir hävningstiden sht + 0.1s.
  6. Hävare 2 har den sista hävningen från stopet. Då finns det dock endast 0.666…cl kvar, men för att domarna är endast människor tar det en kort stund för att reagera samt meddela hävarna att ”flaskan är tom”, därför blir hävningstiden även här sht + 0.1s.
  7. Hävarna är rutinerade och spiller ej mycket, men för att det hör till att man slickar fatet som sista grej, samt att domarna skall hinna reagera när (det tomma) fatet slår i bordet och tidtagningen tar slut, läggs ännu 1.5s till den slutliga prestationen.

Den använda ”pünschenfunktionen” (samt övriga variabler) som förklarades just ser ut som:

totalTid = 2*(sht+0.2) + 2*(sht+0.1) + 2*sht + 3*(sht-0.1) + sht + 2*(sht+0.1)+1.5;

punschFlaskaVolym = 35;
stopVolym = 3;
antalStop = punschFlaskaVolym/stopVolym;

Till följande granskar vi hur snabb den totala pünschenprestationen blir med olika sht.

sht  totalTid
3.5   44.0
3.7   46.4
3.9   48.8
4.1   51.2
4.3   53.6
4.5   56.0
4.7   58.4
4.9   60.8
5.1   63.2
5.3   65.6
5.5   68.0
5.7   70.4

_Frans

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *