En skål för våldtäkt

I våras föreslog en gäst under Spektrums sits en skål för våldtäkt: ”Otetaan raiskaukselle!”. Det gjorde mig glad och stolt att ingen närvarande spektrumit besvarade hans skål. Skålen var ändå alldeles otänkbar och oförglömlig eftersom skålaren själv var en studerande i Gumtäkt.
Vid slutet av oktober i år kom MIT fram med resultat av sin undersökning om sexuellt övergrepp och sexuella trakasserier vid universitetet. Som en ansträngning att sätta stopp för sexuellt övergrepp på universitetsområden över hela Förenta Staterna, där 19% av de kvinnliga studerandena erkänner att de har erfarit sexuellt övergrepp, har amerikanska undervisningsministeriet förpliktat högskolorna att rapportera statistiken om det. MIT:s undersökning är den grundligaste av alla publicerade undersökningar hittills. Den visar att det finns grundexamensstuderanden som inte vet vad sexuellt övergrepp innebär. Över 17% av kvinnorna och 5% av männen svarade att de hade erfarit oönskad sexuell kontakt i samband med fysiskt våld, fysiskt hot eller oförmogenhet att ge sitt samtycke. Ytterligare 12% av kvinnorna och 6% av männen svarade att de hade erfarit oönskad sexuell kontakt utan våld, hot eller oförmögenhet, vilket också kan utgöra sexuellt övergrepp beroende på omständigheterna. Bara 11% av kvinnorna och 2% av männen svarade att de hade våldtagits eller anfallits sexuellt. Samma sak gällde sexuellt trakasseri, dubbelt fler studenter anmälde att de hade hört olämpliga sexuella yttranden eller fått olämpliga meddelanden än att de hade erfarit sexuellt trakasseri.

Gällande sexuellt övergrepp enades många studenter med påståenden som rättfärdigade gärningsmannen och lade skulden på offren, t. ex. att offern inte vägrade klart nog.

Det syns att en stor del av de sexuella övergrepp som äger rum, sker eftersom ingen vet vad som klassificeras som samtycke till sexuell kontakt.

En annan amerikansk undersökning visar stora skillnader mellan hur kvinnor ger sitt samtycke och vad män tolkar som samtycke. 50% av de heterosexuella kvinnostuderandena sade att de ger språkligt samtycke och heterosexuella manliga studeranden antog att 60% av kvinnor ger sitt samtycke med kroppsspråk, medan bara 10% av kvinnor faktiskt ger det med kroppsspråk. De är stora missförstånd med grova följder. Enligt samma undersökning är 63% av männen våldtäktsmän: 27% svarade att de får samtycke genom att befalla kvinnor att ha sex med dem, 14% säger något i likhet med ”låt oss ha sex!” och före hon kan säga något tar hennes byxor av henne, 13% låtsas att sexuellt umgänge hände av misstag. Endast 22% av männen sade att de får samtycke genom att fråga efter det.

Helsingfors Universitet är inte obekant med sådan strid. Ifjol publicerade Esitisle en oofficiell undersökning om sexuell kontakt på Gumtäkts guliskryssning. En kille och två tjejer anmälde till undersökarna att de hade haft sex av misstag, vilket kan innebära att de inte hade gett sitt samtycke och var följaktligen våldtagna.

I oktober läste jag en artikel om samtycke och var förbluffad över hur upplyst och revolutionerande den var. Sedan märkte jag att den hade skrivits år 1993. Artikeln berättade att sedan år 1990 krävs det i Antioch College i Ohio klart samtycke i ord före varje ny nivå av intimitet. De nya reglerna ledde till att kvinnliga studenter blev rättframmare om vad de ville och beteendet av manliga studenter blev mindre myndigt.

Antiochs riktlinjer blev mycket förlöjligade då, men nu har det uppstått en rörelse gällande klart sexuellt samtycke som svar till omfattande campusvåldtäkt i Förenta Staterna. California är i främsta stridslinjen av omdefinieringen av samtycke genom en lag som förpliktigar högskolor att lära studenter att det krävs ömsesidigt samtycke före varje sexuell kontakt, annars förlorar skolan statligt ekonomiskt bidrag. Många högskolor har introducerat krav av samtycke på egen hand, även  i  andra delar av USA.

Källa: Polisen i Sverige
Källa: Polisen i Sverige

Det är nämnvärt att MIT:s magister- och forskarstuderande visade bättre uppfattning om sexuellt övergrepp än grundexamenstuderandena och sexuella övergreppet själv var inte lika rådande bland dem. Det finns dock undantag som visar att bildningsnivå inte nödvändigtvis är något förebud av passande sexuellt förfarande. Mest anmärkningsvärt vid Helsingfors Universitet är en professor som avskedades i år på grund av bland annat sexuella trakasserier, efter vad som uppgivits.

Det finns ett överflöd av exempel på att alltid när män försöker skydda sitt levebröd eller sin sexistiska kultur, där allt är tillåtet, mot kvinnor tar de sin tillflykt till våldtäkt, hot och skämt om våldtäkt eller annat slags sexuellt trakasseri. Många som deltar i det offentliga livet får hatmejl, men det är bevisat att de hot som kvinnor brukar få är på en ny nivå jämfört med de hot som män får och omfattar ofta sexualbrott. GamerGate är bara det senaste exemplet på det här fenomenet. Det är därför en skål för våldtäkt ger kalla kårar uppefter ryggen på mig.

Det är ytterst passande att försök till att inkludera fler kvinnor i naturvetenskap och datavetenskap händer samtidigt som uppdatering av sexuellt samtycke. De båda strävandena riktar sig till objektifiering av kvinnor, vilket det inte finns rum för vid universitetet och i studentföreningar.

KIILAS

Källor:

Undersökningen om hur samtycke ges och tolkas:

Undersökningen om sexuellt övergrepp och trakasseri vid Massachusetts Intitute of Technology:

Antioch College:

Esitisle (s. 10):

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *