Alla inlägg av Spektraklet

Spektrum för 20 år sedan – upptäckter från diabildsarkivet

Under en svag stund i mitt liv tyckte jag att inskanning av de ca 3000 diorna från Spektrums arkiv inte lät som en alltför jobbig idé. Dum som jag var, så delade jag med mig av denna åsikt. Då årets styrelse, mot förmodan, inte glömde bort detta var vi med Lybeck tvungna  att sätta oss ner framför datorn en lördagsmorgon klockan 11 och börja. Några timmar senare fick vi även sällskap av Henrika, Sebbe och Toffe. Tillsammans höll vi på i ca 7 timmar och lyckades skanna runt 600 av diorna och kasta bort ytterligare 1400 av dem (de var varken särkilt bra eller intressanta). De återstående tusen ligger för tillfället på vårt golv och skall nog förr eller senare hitta sig in i datorn.

Fastän takten på inskannandet inte var särskilt snabb, så var dagen ändå inte alltför trög. Vi fick en bra inblick i Spektrum åren 1985 – 1998. Jag kommer nu att dela med mig av dessa upptäckter illustrerade med en del, en väldigt liten del, av bilderna. Vissa av bilderna kommer aldrig att publiceras offentligt och andra kommer eventuellt att hitta sig till bloggen vartefter jag får kontakt med de människor som kan ge oss lov till det.

1. Dior är awesome!

Det första konstaterande har kanske inte någonting med Spektrum att göra, men jag var väldigt positivt överraskad av hur bra diorna hade hållit i 20+år.  Det var väldigt få som hade lidit märkbart mycket av åren. Man undrar hur väl dvd-skivorna som de bränns på kommer att hålla – men å andra sidan tror jag inte att det kommer finnas så hemskt många diaskanners om 20 år…

2. Spektrum var en ”större” förening för 20 år sedan

Då man ser på bilderna så märker man ganska snabbt att det deltog mera människor på så gott som alla evenemang som fotades. De flesta bilderna var tagna under olika dammiddagar (surprise surprise) eller årsfester. Det deltog i genomsnitt kring 100 människor på en ”icke-jubileums” årsfest i slutet av 80-, början av 90-talet. Även dammiddagarna verkade vara mer populära än under de senaste åren. Det fanns alltid över 10 deltagande damer på dem.

Varför intresset för evenemangen var större på den tiden är svårt att veta, speciellt med tanke på punkt 13.

3. Vi hittade två bilder där vi med säkerhet kände igen Linus Torvalds

Det är ändå någon som undrar…

4. Klubben var större och renare

Detta är föga överraskande med tanke på att Klubben har haft 20 år på sig att samla smuts och saker som ”kan vara bra att ha”.  Dock så har det nog försvunnit saker därifrån också, t.ex. hittades det dior där någon använder en trådtelefon. Det verkar även ha funnits en TV under 90-talet. Huruvida det är en bra eller dålig sak att det finns mer rekvisita nuförtiden går ju att argumentera. Själv tycker jag att lite mindre saker på Klubben kunde vara önskvärt. Detta på grund av att:

5. Sitserna var på sätt och vis mer mångsidiga

Den kanske mest utstickande detaljen var möjligheten att sitsa sittandes på golvet. Detta användes bl.a. på Robin Hood-herrmiddag och stenålderssits. Förstås går det ju att påstå att Klubbens golv i det skick som det är nu inte går att sitsas på. Men mer utrymme på Klubben skulle säkert öka möjligheterna för vad som går att ordna.

6. Folk satsade mycket mer på sitserna

Även då det inte handlade om en dam/herrmiddag såg vi massor med bilder på folk med ansiktet fullständigt målat. Att klä upp sig enligt temat verkade helt tydligt vara normen på den tiden.

7. Maten som serverades på sitserna var sämre

Nu då det känns som om punkterna hittills bara har handlat om hur mycket bättre det var då, så skall vi ta något som är bättre nuförtiden. Denna extremt subjektiva åsikt är förstås mycket påverkad av att det fanns ca tre bilder på sitsmaten. Men även då verkade maten som servades ofta komma från en enda stor kastrull och bestå av ”röra”.

8. Ordnandet av sitser var lite jobbigare

Förbättringen av kommunikation får vi väl främst tacka e-mail/google för.

Vi fann en bild av betarnas anslagstavla och en notis om deras julfest. Julfesten ägde rum i Kilo FBK och på notisen fanns även en handritad karta över Kilo. Anmälningen till julfesten skedde genom att skriva sitt namn på listan som också fanns på anslagstavlan, dvs. för att anmäla sig, eller ens höra om saken, måste man ta sig till anslagstavlan och skriva in sig. Undrar hur Ylonz-anmälningen gick till?

9. Dagens nya idéer är högst troligen inte nya

Som ett exempel av detta hittade vi dammiddags program där idén var att öppna en kokosnöt – precis det som infördes på gulisintagningen i fjol som en ersättare för fisken.

10. Det fanns många idéer som definitivt borde återinföras

Igen för att nämna ett exempel så hittade vi bilder på en ”snapsbalk”. Enligt vår tolkning så handlade om ett ”straff” där ens händer och huvud sattes fast i en skumgummibalk. Efter det ställdes två snapsglas på balken som skulle hävas av den ”skyldige”. En återinförning av denna ädla tradition har det redan ryktats om.

11. Att vara med i Klubbmästeriet var jobbigare på den tiden

Glasflaskor… behöver man säga mera?

12. Halarna var Kone-färgade

Intressant nog är den halarfärgen som mest liknar den gamla goda tidens halare halarna från 2010, även kända som ”griskullen”. Så gott som alla halarna hade en mer ljusrosa nyans än nuförtiden. Vår teori är att eftersom de färgade halarna själva, så höll helt enkelt inte färgen lika bra. Men vem vet?

Förutom halarna så verkade det vara mycket mer vanligt att ha Spektrum-huppare och t-skjortor. Detta anser undertecknad att borde införas på nytt.

13. I grund och botten så var det samma förening för 20 år sen som nu

Trots skillnaderna som nämnts så var Spektrum före millennieskiftet ändå Spektrum. Klubben var en kolkällare, belägen någonstans i Kronohagen. Folk drack snaps och öl under sitser. På dammiddags/herrmiddagsjatkona var folk berusade. Det ordnades en årsfest ungefär en gång i året. Det hände sig att spektrumiterna nu och då studerade vetenskaper?  Det vill säga, helt klart samma förening som nuförtiden. Ja, och sist men inte minst; Pünschen togs även förr med stil.

Till sist några bilder. Som sagt, om någon har information om vem som kanske har tagit bilderna, eller vem som finns på dem, eller vad som egentligen händer på dem, får man gärna ta kontakt med mig: jeremias.berg@cs.helsinki.fi

Stort tack till alla som höll sällskap under inskanningen och ett extra stort tack till Henrika som lagade mat åt oss.

Jeremias

Spektrumiter på fackeltåg Xqrr till Tuborg Datasaler på 80-talet Övertagning av huvudbyggnaden 97 eller 98 Vad händer här? Charlies Angels - Dammiddag Dammiddagen -87 Dior från dammiddagen 87 Klubben år 81 (kanske...)

Matematikhörnan: Delbarhet

I vår nya fina Spektrakel-blogg kommer jag (och förhoppningsvis även andra) med slumpmässiga intervall att skriva artiklar om matematiska problem som jag tycker är intressanta. Denna del av bloggen har jag valt att kalla Matematikhörnan. Det första inlägget handlar om delbarhet.

Delbarhet är en grundläggande men viktig del av talteori. Detta inlägg går igenom grunderna med delbarhet och kongruenser, och i slutet presenteras några små resultat.

Obs! Ifall inte annat nämns, är alla tal i denna artikel heltal.

Definitioner och några enkla satser

Definition 1: Talet d delar talet n, om \frac{n}{d} är ett heltal. Vi betecknar detta d \mid n. Ifall d delar n kan vi alltså skriva n = kd för något heltal k.

Definition 2: Vi säger att talen a och b är kongruenta modulo n, ifall n \mid (a-b). Detta betecknas a \equiv b (mod n).

En observation: Ifall a \equiv b, gäller a-b = nk, dvs. differensen av a och b är en multipel av n.

Sats 3: Om d|n och d|m, så gäller för alla heltal a och b att d|(an + bm).

Bevis: Vi vet att n = kd och m = ld för några l och k, alltså gäller det att an + bm = akd + mld = d(ak+ml), dvs d\mid(an + bm).

Sats 4: Ifall a \equiv b (mod n) och c \equiv d (mod n), så gäller a\pm c \equiv b \pm d (mod n) och ac \equiv bd (mod n).

Bevis: Eftersom n \mid (a-b) och n \mid (c-d), gäller enligt föregående sats att n\mid((a-b)+(c-d)) = ((a+c) - (b+d)), och även n\mid((a-b)-(c-d)) = ((a-c) - (b-d)). Alltså gäller första påståendet.

För att visa det andra påståendet räcker det att märka att enligt Sats 3 gäller det att n\mid(c(a-b) + b(c-d)) = (ac - bd).

Av Sats 4 följer enkelt följande:

Följdsats 5: Om a \equiv b (mod n), så gäller a^{m} \equiv b^{m} för alla positiva heltal m.

Några välkända delbarhetsresultat

Vi kan med hjälp av satserna ovan bevisa några praktiska resultat om delbarhet. Troligtvis vet vi alla från tidigare att ett tal är delbart med två om och endast om dess sista siffra är delbar med två, och att ett tal är delbart med fem om och endast om dess sista siffra är delbar med fem. Värför gäller då detta?

Som bekant kan vi skriva alla heltal k i formen k = a_{n}10^{n} + a_{n-1}10^{n-1} + \cdots + a_{1}10^1 + a_{0}10^0.

Eftersom 10 \equiv 0 (mod 2) och 10 \equiv 0 (mod 5), gäller alltså även att 10^{m} \equiv 0^{m} = 0 (mod 2) och (mod 5) för alla positiva m, alltså får vi att

k = a_{n}10^{n} + a_{n-1}10^{n-1} + \cdots + a_{1}10^1 + a_{0}10^0 \equiv a_{0} (mod 2) och (mod 5).

Delbarheten beror alltså endast på sista siffran.

Ett lite mindre trivialt, men ändå välbekant resultat är att ett tal är delbart med tre om och endast om dess siffersumma är delbar med tre: Eftersom 10 \equiv 1 (mod 3), är även 10^{m} \equiv 1^{m} = 1 (mod 3), och därmed följer

k = a_{n}10^{n} + a_{n-1}10^{n-1} + \cdots + a_{1}10^1 + a_{0}10^0 \equiv a_{n} + a_{n-1} + \cdots + a_{1} + a_{0} (mod 3),

Exempel: 432 är delbart med tre, eftersom 432 \equiv 4 + 3 + 2 = 9 = 3*3 \equiv 0 (mod 3).

För stora tal kan metoden användas flera gånger, dvs. om siffersumman blir så stor att man inte direkt ser om den är delbar med tre, kan man beräkna siffersummans siffersumma och kontrollera om den är delbar med tre.

Vi märker också att eftersom 10 \equiv 1 (mod 9), kan vi använda samma metod för att bestämma delbarhet med nio.

Fler delbarhetsresultat

Till näst undersöker vi delbarhet med 11. Eftersom 10 = 11 – 1, gäller 10 \equiv -1 (mod 11). Därmed är 10^{m} \equiv (-1)^{m} = 1 (mod 11) om m är jämnt och 10^{m} \equiv (-1)^{m} = -1 (mod 11) om m är udda. Då gäller alltså för talet k att

k = a_{n}10^{n} + a_{n-1}10^{n-1} + \cdots + a_{1}10^1 + a_{0}10^0 \equiv \pm a_{n} \mp a_{n-1} \cdots -a_{1} +a_{0} (mod 11),

var tecknet på a_{n} beror på om n är udda eller jämnt.

Exempel: 11 \mid 7623, eftersom 7623 \equiv -7 + 6 - 2 + 3 = 0 (mod 11).

Exempel: 11 \mid 52415, eftersom 52415 \equiv 5 - 2 + 4 - 1 + 5 = 11 \equiv 0 (mod 11).

Exempel: 11 \nmid 11372, eftersom 11372 \equiv 1 - 1 + 3 - 7 + 2 = -2 \not\equiv 0 (mod 11).

Vi kan alltså bestämma delbarheten genom att multiplicera siffrorna i talet med antingen talet 1 eller -1 och sedan summera dem.

Sekvensen för vilket tal vi skall multiplicera med vilken siffra är för talet 11 alltså (ifall vi börjar från den minst betydande siffran) 1, -1, 1, -1 osv.

Från våra tidigare resultat får vi även sekvenserna för följande tal:

 • 2: 1, 0, 0, 0…
 • 3: 1, 1, 1, 1…
 • 5: 1, 0, 0, 0…
 • 9: 1, 1, 1, 1…
 • 11: 1, -1, 1, -1…

Läsaren har säkert redan märkt att vi hoppat över ett primtal, nämligen talet 7. Ifall vi beräknar sekvensen för talet 7, kan vi ganska enkelt med huvudräkning bestämma om ett tal mindre än 169 är ett primtal, eftersom då är dess kvadratrot mindre än 13, och då måste (minst) en av primtalsfaktorerna vara mindre än 13.

Vilken sekvens hittar vi alltså för sjuan?

Första talet i sekvensen är naturligtvis 1, eftersom 1 \equiv 1 (mod n) för alla n.

De övriga talen i sekvensen fås enligt följande:

$latex \begin{array}{ll}
10 \equiv 3\\

10^2 \equiv 3*3 = 9 \equiv 2\\

10^3 \equiv 3*2 = 6 \equiv -1\\

10^4 \equiv 3*(-1) = -3\\

10^5 \equiv 3*(-3) = -9 \equiv -2\\

10^6 \equiv (-1)^2 = 1
\end{array}$ (mod 7)

Vi ser nu att 10^7 = 10*10^6 \equiv 10 \equiv 3 (mod 7), och därmed kommer sekvensen att upprepa sig. Vi kan alltså fylla på vår lista:

 • 2: 1, 0, 0, 0, 0, 0…
 • 3: 1, 1, 1, 1, 1, 1…
 • 5: 1, 0, 0, 0, 0, 0…
 • 7: 1, 3, 2, -1, -3, -2…
 • 9: 1, 1, 1, 1, 1, 1…
 • 11: 1, -1, 1, -1, 1, -1…

Vi har nu räknat ut delbarhetssekvenserna för vissa tal, varav alla har en viss period varefter sekvensen upprepar sig. Kommer då sekvensen för alla naturliga tal att ha en ändlig period, dvs. har alla tal en sekvens som i något skede börjar upprepa sig? Denna fråga undersökes i min nästa artikel i Matematikhörnan.

Sebbe

Referenser:

Anne-Maria Ernvall-Hytönen: Elementär talteori. Föreläsningsanteckningar, Helsingfors universitet, 2013.

Årsfestveckan – ett hejdundrande kalas!

Årsfestveckan har kommit och gått, men finns det verkligen några minnen kvar? Ryktena är många, historierna är fantasifulla, men vad är det verkligen som har hänt? Om minnesluckor existerar kan jag trösta er med en kort förklaring över vad som borde ha hänt under denna oförglömliga vecka. Tyvärr har jag inte funnit några bildbevis över denna fantastiska tillställning,  så därför får ni en bild på en korkstol.

Korkstol
Korkstol

Torsdag 14.3
Denna sköna torsdagkväll gick HUS-rundan av stapeln. Det ryktas att det enda anmälda laget klarade HUS-rundan utan större problem. Stiliga och klädda för fest lär de ha gott omkring och provsmakat sina drycker. Rykten om att Münschenstopet skulle ha tagits senare under kvällens lopp har ännu inte kunnat bekräftas…

Måndag 18.3
Detta var dagen då alla skulle bli upplysta med ny information som de inte ens i sina vildaste fantasier skulle ha trott att existerade. Jag talar självfallet om seminariet ”Vetenskap i vardagen”. Det försvann dock mystiskt och till allas förtret. Tur att vi spektrumiter inte är käda för att gräva huvudet ner i sanden och gråta.

Tisdag 19.3                                                                                                                             Bandkväll på Klubben var något som nästan alla hade hört ryktas om, men som få tidigare fått uppleva. Säkra källor har viskat i mitt öra att det bjöds på underhållning av högsta kvalitét och att musiken föll Spektrumiterna i smaken. Såväl Två Smeder som allas vår Sebbe sjöng så att stämbanden och diafragman nästan smälte av förtjusnig.

Onsdag 20.3                                                                                                             Företagsexkursion stod på programmet idag och detta blev en stor succé. Kemira var företaget som vänligt tog emot oss och visade oss runt. Intresset var stort för företaget, t.o.m. så pass stort att det drog med zig finska kemister på vår lilla utfärd. Efter en fin presentation och en rundvandring med många möjligheter att nästan peta på saker bjöds det sist och slutligen på en smaklig lunch.

Torsdag 21.3                                                                                                                                   Det finns vaga minnen om att Vasagatan skulle ha inträffat detta datum. Mångas minnen är troligen suddiga från denna förträffliga tillställning. Kan dock meddelas att alla lag (även arrangörerna hittade till Klubben även denna gång) kom i mål och det vinnande laget hade ett namn. Vad namnet var minns inte skribenten på rak arm. Många bravader lär ha utförts, men där sviker nog minnet.

Fredag 22.3                                                                                                                                Förkör och bastubad var något som människor fick njuta av denna fantastiska fredagkväll. Bastubadet gick som vanligt av stapeln vid Majstranden, medan förköret fick ha sin tillflyktsort på Klubben. Maten var, om dock kryddstark, utmärkt och sällskapet ännu bättre. Efter ett lugnt förkör började själva efterfesten snabbt med kolven. Denna sagda kolv torde ännu vara hel och välanvänd.

Lördag 23.3                                                                                                                                 Ryska lunchen och själva festsupén fick pryda lördagens program. Den ryska lunchen var utsökt och trots lite tidspress mot slutet så hann alla glatt med färjan till Sveaborg. Festen var otroligt fin och alla verkade njuta av sällskapet och underhållningen. Tal hölls, piano spelades, stipendier gavs ut och nya bekantskaper hittades. Även här var maten fantastisk och glada och mätta kunde alla Spektrumiter ta sina två vänsterfötter ut på dansgolvet. Efter dansandet bar det av mot Alinasalen där Nachspielet hölls. Detta var tekninskt sett under söndagen, men, men… Mycket av tiden på Alinasalen spenderades med att spela Caps, resten av tiden kommer man nog inte ihåg.

Söndag 24.3                                                                                                                                    Sista dagen av vår fantastiska årsfestvecka kom till sist med dunder och brak. Sillisen hölls även den i Alinasalen och vilken tillställning det blev. Sånger sjöngs, humöret var på topp och maten var precis det man behövde få i magen. Efter några återställare sjöngs sångerna ännu högre och humöret steg ännu mer. Tyvärr gick deltagarna miste om ett fantastiskt spex p.g.a. tekninska svårigheter. Men misströsta inte, ty spexet återuppstår nämligen nu! Här kommer Spexet i all dess prakt och glans. Hoppas att ni finner det ens lite underhållande!

[youtube=http://youtu.be/szL6fxjMy34]

Jag vill sist, men inte minst, tacka alla som deltagit, hjälpt till och planerat denna fina tillställning. Ni har verkligen gjort det till ett minne för livet.

– Sandra