Styrelsen

Styrelsen 2017

Styrelsen nås per mejl på adressen spektrum-styrelse at helsinki.fi. Om ej annat nämns, nås enskilda medlemmar på fornamn.efternamn at helsinki.fi.

Ordförande
Frans Graeffe
tel. 050 372 7767
Viceordförande
Emma Wargh
tel. 044 205 0650
Sekreterare
Alexandra Granqvist
alexandra.granqvist at hotmail.com
Skattmästare
Sami Snabb
samisnabb at gmail.com
Programchef
Otto Lindblom
otto.b.lindblom at helsinki.fi
Studiesekreterare
Oliver Flinck
oliver.flinck at gmail.com
Extra styrelsemedlem
Aslak Fellman
aslak.fellman96 at gmail.com
Extra styrelsemedlem
Henrik Stubb
henstu at icloud.com