Ordningsregler

Ordningsregler på Klubben

 1. Festen skall hållas inne på klubben, all sorts vistelse på gården är förbjuden! Dörren skall hållas stängd hela tiden!
 2. Under program sker rökning utanför Klubben vid rökkoppen brevid avfallssamlingarna.
 3. Nödutgången är endast för nödfall och skall hållas fri från bråte.
 4. All form av eld är förbjuden på klubben.
 5. Städa efter dej. Efter varje program skall städningen vara klar senast klockan 13 följande dag. Spyor skall städas genast!
 6. Spela inte musik så högt att högtalarna eller öronen går sönder.
 7. Om något går sönder, anmäl detta till någon styrelsemedlem.
 8. Om glasföremål går i kras skall detta städas upp genast (även vätskan).
 9. Ifall wc-papper, tvättmedel, trasor etc. tar slut meddela detta till klubbförvaltaren.
 10. Då man lämnar klubben skall dörren nere stängas, på den övre dörren, mot gården, skall båda låsen låsas.
 11. Efter att man släppt ut någon genom grinden på gården skall grinden låsas och nyckeln föras in och hängas på sin plats.
 12. Tillsvidare är det förbjudet att ordna program på Klubben efter kl.22.00 utan lov från respektive styrelse.

mvh. styrelserna

Uppdaterad 2015-02-11