Funktionärer

Funktionärer 2017

Funktionärerna nås per mejl på adressen fornamn.efternamn@helsinki.fi, om ingen annan adress nämns.

Programkommittén (PRK)
Otto Lindblom (programchef)
Johan Blomqvist
Amanda Pitkänen
Aslak Fellman
Paul Vuorela
Oliver Flinck
Oskar Flodin
Walter Grönholm
Julius von Martens
Simon Lindqvist
Sami Snabb
Klubbmästeriet
Oskar Flodin (klubbmästare)
Oliver Flinck
Emil Levo
Johan Blomqvist
Robin Wikstedt
Frans Graeffe
Otto Lindblom
Oskar Kortelainen
Viktor Lindblad
Julius von Martens
Sebastian Holm
Daniel Holmberg
Adelina Lintuluoto
Värdinnor/Värdar
Aslak Fellman
Paul Vuorela
Linnea Lindfors
Oskar Kortelainen
Walter Grönholm
Julius von Martens
Moonika Kinnunen
Robin Wikstedt
Henrik Stubb
Sångledare
Paul Vuorela
Fanny Bergström
Johan Blomqvist
Lauri Franzon
Linnea Lindfors
Frans Graeffe
Spektraklet
Lauri Franzon (Redaktionschef + Chefredaktör)
Jonas Westerlund
Adelina Lintuluoto
Paul Vuorela
Axel Korsström
Walter Grönholm
Sebastian Holm
Idrottsansvarig
Sebastian Holm
Kafferumsansvarig
Adelina Lintuluoto
Lauri Franzon
Årsfestmarskalker
Oskar Kortelainen
Frans Graeffe
Oskar Flodin
ADB-ansvariga
Walter Grönholm
Robert Holmberg holmbrob at cs.helsinki.fi