Föredragningslista

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets belsutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslista
4. Uppläsning och godkännande av mars och april mötesprotokoll
5. Halvårsrapport
6. Sport eller andra evenemang under sommaren​
7. Meddelanden
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande