Aktuellt

Möteskallelse

Nästa veckas onsdag är det dags för årets första månadsmöte, nämligen den 25.1 kl. 18:00 på Klubben. Temat är kortspel.
Föredragningslistan

Spektraklet

Från och med i år kommer Spektraklet att utkomma endast en gång om året (+ gulistidningen). Tidningen kommer att sammanfatta det gångna läseåret och bestå av artiklar från två olika redaktioner! Här kan du ladda det nya, maffiga Spektraklet 2015-2016 i PDF-format: Spektraklet 2015-2016

Ny sångbok

Spektrum har en ny fin sångbok. Den finns även att ladda i PDF-format här.


spektractum-s